Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet

8. september 1999. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Centrum-Demokraterne er enige om følgende principaftale om regulering af telesektoren.

Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken

Tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer

Supplement til tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.