Aftale: Modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

10. november 2014. Parterne bag aftalen er enige om, at forbrugerklageadgangen skal styrkes. Det nye EU-direktiv om bistand til alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (ADRdirektivet) udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher i forhold til det eksisterende offentlige forbrugerklagesystem. Den udvidede klageadgang er en væsentlig forbedring af forbrugerbeskyttelsen og skønnes at indebære ca. 50 pct. flere klagesager, når den udvidede klageadgang er fuldt indfaset i 2018.

Aftale om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.