Aftale: Regionalt vækstpartnerskab mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland

18. december 2014. Regeringen og Vækstforum Nordjylland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling.

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.