Udvalg om styrkede bødesanktioner på det finansielle område

Et udvalg skal overveje, om der er behov for at skærpe bødeniveauet på det finansielle område.
Se også

Kommissorium

Siden finanskrisen har der været et øget fokus på at styrke den finansielle stabilitet og genskabe tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. I EU-regi er dette blandt andet sket gennem at sikre et effektivt sanktionsregime, hvilket er kommet til udtryk i forbindelse med vedtagelsen af blandt andet kapitalkravsdirektivet (CRD IV), kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

På den baggrund nedsatte erhvervs- og vækstministeren i juni 2014 et udvalg om bødesanktioner på det finansielle område, som har til opgave at afdække gældende regler og praksis vedrørende sanktionsniveauet for overtrædelse af den finansielle lovgivning i Danmark og udvalgte EU- og EØS-lande for på den baggrund at overveje behovet for en skærpelse af bødeniveauet på det finansielle område og opstille én eller flere modeller herfor. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)