Rammer væksten dig?

Vækstplanen Vækst og udvikling i hele Danmark gør det lettere at bo og leve i hele Danmark. Se på kortet, hvordan den påvirker din region.

Hvad betyder regeringens vækstplan for din region


Klik på din region, og se hvordan det bliver lettere at bo og arbejde i dit lokalområde. Regeringen skaber med over 120 initiativer rammerne for, at virksomheder og borgere kan gribe mulighederne lokalt og skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 

region map

Hovedstaden

Udflytning

Der flyttes i alt ca. 15 statslige arbejdspladser til Bornholm.

Revision af fingerplan

Bedre rammer for planlægningen i hovedstadsområdet.

Billigere færgetakster

En tilskudsordning vil give billigere færgebilletter til bl.a. Bornholm.

Luftfart

En ny luftfartspolitisk strategi skal bl.a. understøtte konkurrencedygtige lufthavne og medvirke til at tiltrække yderligere trafik til Københavns lufthavn.

Turisme

Forsøgsprojektet ”New Nordic Coast”, som bl.a. omfatter etablering af nyt strandhotel samt strandmole, vil udvikle turismen i Gilleleje.

Hele Danmark

Den tidligere regerings vækstplan giver bl.a. mere bredbånd, frihed til kommunerne og bedre muligheder for produktionsvirksomheder. 

Læs mere


Midtjylland

Udflytning

Der flyttes i alt ca. 550 arbejdspladser til byer i Region Midtjylland, herunder Viborg, Århus, Herning, Skanderborg, Silkeborg, Ikast, Lemvig, Djursland og Karup.

Billigere færgetakster

En tilskudsordning vil give billigere færgebilletter til Samsø, Anholt, Endelave, Hjarnø, Fur, Venø og Tunø.

Turisme

Bedre muligheder for at udvikle turismen i Midtjylland, fx ved kysterne. Bl.a. forsøgsprojekterne ”Søndervig Feriepark” og ” Strandliv Fjellerup”.

Hele Danmark

Den tidligere regerings vækstplan giver bl.a. mere bredbånd, frihed til kommunerne og bedre muligheder for produktionsvirksomheder. 

Læs mere


Nordjylland

Udflytning

Der flyttes i alt ca. 500 arbejdspladser til byer i Region Nordjylland,herunder Hjørring, Aalborg og Brønderslev.

Billigere færgetakster

En tilskudsordning vil give billigere færgebilletter til Læsø og Egholm.

Turisme

Bedre muligheder for at udvikle turismen i Nordjylland, fx ved kysterne. Bl.a. forsøgsprojektet ”Løkken Klithotel”.

Hele Danmark

Den tidligere regerings vækstplan giver bl.a. mere bredbånd, frihed til kommunerne og bedre muligheder for produktionsvirksomheder. 

Læs mere


Sjælland

Udflytning

Der flyttes i alt  ca. 1.200 statslige arbejdspladser til regionens byer, herunder Næstved, Ringsted, Korsør, Slagelse, Holbæk, Nykøbing Falster og Sorø. 

Billigere færgetakster

En tilskudsordning vil give billigere færgebilletter til bl.a. Agersø, Omø, Orø, Askø, Sejerø, Femø, Fejø og Nekselø.

Pendling

Foreløbigt hævet hastighedsgrænse fra 90 km/t til 100 km/t på motortrafikvejen mellem Holbæk og Vig og billigere pendling over Storebælt.

Erhvervs-uddannelse

Bedre muligheder for at tage i praktik i det tyske nærområde for erhvervsuddannelseselever.

Turisme

Bedre muligheder for at udvikle turismen i Region Sjælland, fx ved kysterne. Bl.a. forsøgsprojektet ”Aquapark Møn”, ”Safari Lodge Knuthenborg” samt et besøgscenter ved Stevns Klint.

Hele Danmark

Den tidligere regerings vækstplan giver bl.a. mere bredbånd, frihed til kommunerne og bedre muligheder for produktionsvirksomheder. 

Læs mere


Syddanmark

Udflytning

Der flyttes i alt ca. 1.000 arbejdspladser til byer i Region Syddanmark, heurnder. Augustenborg, Odense, Esbjerg, Ribe, Randbøl, Fredericia, Tønder og Billund.

Billigere færgetakster

En tilskudsordning vil give billigere færgebilletter til bl.a. Fanø, Ærø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjarnø, Aarø og Barsø

Pendling

Bedre fremkommelighed. For de borgere, der pendler gøres hverdagen nemmere og billigere. Fx er det er blevet billigere at pendle over Storebælt.


Erhvervs-uddannelse

Bedre muligheder for at tage i praktik i det tyske nærområde for erhvervsuddannelseselever.

Turisme

Bedre muligheder for at udvikle turismen, fx ved kysterne. Bl.a. forsøgsprojekterne ”Øhavscenter Christiansminde”, ”Nordals Ferieresort” samt ”Blåvand Strandpark”.

Hele Danmark

Den tidligere regerings vækstplan giver bl.a. mere bredbånd, frihed til kommunerne og bedre muligheder for produktionsvirksomheder. 

Læs mere


juni 2016

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.


×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)