Stormrådet

Oversvømmelser efter en stormflod eller oversvømmelser fra vandløb og søer kan forårsage store skader. Ofte er disse skader ikke dækket af den almindelige forsikring. I stedet kan Stormrådet udbetale erstatning for skader forårsaget af stormflod og stormfald.
Se også

Stormrådet

Stormrådet administrerer en offentlig ordning, der sikrer erstatning til stormflodsramte og tilskud til forsikrede skovejere, hvis skov rammes af stormfald. Ordningen omfatter også erstatning for skader ved oversvømmelser fra vandløb og søer.
En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og rammer typisk med ujævne mellemrum kysterne i månederne oktober til marts.

Det er Stormrådet, der afgør, om en oversvømmelse er en stormflod. Det sker blandt andet efter indstilling fra Kystdirektoratet og DMI. 

Ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer

Erstatningsordningen dækker også skader efter kraftige oversvømmelser fra vandløb og søer. By- og Landskabsstyrelsen bistår Stormrådet i sager om oversvømmelser fra søer og åer.

Stormrådet kan også yde tilskud til gentilplantning af private skove, der er væltet som følge af storm (stormfald). Det er ikke en erstatning for den skade, der er lidt, men en hjælp til merudgiften ved at rejse robust skov i stedet for den skov, der væltede. Tilskuddet er betinget af, at skovejeren har tegnet stormskadeforsikring.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)