Selskabet Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet blev skabt under finanskrisen, hvor der var behov for at håndtere pengeinstitutter i store problemer (nødlidende institutter). Målet med selskabet er sikre den finansiel stabilitet i Danmark særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter.

Finansiel Stabilitet har til opgave at medvirke til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark, særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet blev etableret som led i Bankpakke 1 i medfør af lov om finansiel stabilitet.

Den 1. juni 2015 trådte et nyt regelsæt om restrukturering og afvikling af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i kraft, som erstatter Bankpakke 1-5. Afviklingen af de resterende aktiviteter under Bankpakkerne pågår stadigvæk.

Det nye regelsæt giver Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet en række forskellige beføjelser til at gribe ind i en usund eller nødlidende virksomhed tilstrækkeligt tidligt og hurtigt med det formål bl.a. at sikre kontinuiteten i virksomhedens kritiske funktioner og samtidig minimere negative virkninger på samfundsøkonomien og det finansielle system.

Derudover har Finansiel Stabilitet fået en række nye opgaver herunder bidrage til udarbejdelsen af afviklingsplaner i samarbejde med Finanstilsynet og etablering af en afviklingsformue. Endelig varetager Finansiel Stabilitet den danske indskyder- og investorgarantiordning via den såkaldte Garantiformue.

 


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)