SIFIer

Danmark har en række institutter, der er så store og vigtige, at det kan få store konsekvenser for hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Finanstilsynet udpegede i 2014 første gang systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) i Danmark, og erhvervs- og vækstministeren fastsatte efterfølgende skærpede kapitalkrav (SIFI-krav) for disse institutter.

Et SIFI er et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der er så stort, at det kan have vidtrækkende negative konsekvenser for husholdninger, virksomheder og samfundsøkonomien generelt, hvis det kommer i problemer. I Danmark udpeges SIFIer af Finanstilsynet og bliver offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. SIFI-institutterne udpeges årligt på baggrund af kriterier fastlagt i Bankpakke 6

Danske SIFIer skal leve op til skærpede kapitalkrav (SIFI-bufferkrav), der fastsættes årligt af erhverv- og vækstministeren. 

Identifikation af SIFIer og fastsættelsen af skærpede kapitalkrav er gennemført i forlængelse af Bankpakke 6, hvor det blev besluttet, at SIFIer i højere grad skal kunne absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

Bankpakke 6 indarbejdede bl.a. SIFI-udvalgets anbefalinger fra 2013. 


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)