Arbejdsgruppe om basal betalingskonto

En arbejdsgruppe anbefalede, at alle forbrugere skal have retskrav på to forskellige indlånskonti.

Efter en debat om forbrugernes adgang til en basal indlånskonto i begyndelsen af 2013, blev erhvervs- og vækstministeren og Finansrådet enige om, at forbrugerne skal have adgang til en basal indlånskonto (§ 20-konto) på fair og rimelige vilkår. Erhvervs- og vækstministeren bad derfor arbejdsgruppen om at vurdere, hvad der skal forstås ved fair og rimelige vilkår. 

Arbejdsgruppen anbefalede i oktober 2014, at alle forbrugere skal have retskrav på to forskellige indlånskonti. Den ene konto er en enkel og billig indlånskonto med få funktioner. Kontoen kan bruges til at overføre løn eller offentlige sociale ydelser, indsætte og hæve kontanter, og der er tilknyttet et betalingskort med saldokontrol. Denne konto skal for kunden være gratis eller højst koste 15 kr. om måneden, dvs. 180 kr. om året. 

Den anden konto har flere funktioner. Her vil kunderne også få adgang til blandt andet netbank og betalingsservice. Denne konto skal enten være gratis eller tilbydes mod et gebyr, som ikke må overstige omkostningerne tillagt en rimelig fortjeneste. Finanstilsynet skal føre tilsyn med gebyrets størrelse. Denne konto svarer til den konto, som følger af EU’s betalingskontodirektiv (PAD-direktivet), der skal implementeres i 2016.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)