Arbejdsgruppe om lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter

En arbejdsgruppe har undersøgt, om refinansieringsloven påvirker konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter.

Realkreditinstitutternes rentetilpasningslån har typisk en løbetid på 30 år, men kan finansieres af obligationer med en langt kortere løbetid, fx et- eller treårige obligationer (herefter rentetilpasningsobligationer). Det indebærer, at lånet løbende skal refinansieres. Refinansieringsloven sikrer, at realkreditinstitutternes forretningsmodel er mere robust over for markedsstress ved at indføre et krav om, at obligationerne skal forlænges, hvis refinansieringen ikke kan gennemføres. Loven sikrer endvidere at pengeinstitutternes særligt dækkede obligationer forlænges, hvis der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til nye obligationer i forbindelse med en afviklingssituation.

I forbindelse med den politiske aftale om håndtering af refinansieringsrisiko,  der blev indgået den 6. februar 2014, blev det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at undersøge, om de nye regler om løbetidsforlængelse af obligationer til finansiering af variabelt forrentede lån påvirker konkurrencevilkårene mellem penge- og realkreditinstitutter.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)