Arbejdsgruppe om stabil finansiering

En arbejdsgruppe har undersøgt stabiliteten af SIFI-pengeinstitutternes finansiering.

Det er vigtigt, at SIFI-pengeinstitutter har en stabil finansiering af deres udlånsforretninger for at undgå uhensigtsmæssig stor afhængighed af flygtig kapitalmarkedsfinansiering og opbyggelse af store indlånsunderskud. 

Med Bankpakke 6 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe med Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og Nationalbanken, der skal undersøge stabiliteten af SIFI-pengeinstitutternes finansiering og på den baggrund vurdere behovet for at indføre et særligt dansk krav for stabil finansiering for danske SIFI-pengeinstitutter.

Arbejdsgruppen har aflagt rapport den 20. april 2015. Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre et krav om stabil finansiering for danske SIFI-pengeinstitutter forud for et eventuelt kommende EU-krav, som eventuelt gælder fra 2018. Såfremt der ikke i EU-regi opnås enighed om indførelse af et krav om stabil finansiering, vil det dog være hensigtsmæssigt at genoverveje indførsel af et dansk krav på området.

Rapport om stabil finansiering i SIFI-pengeinstitutter


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)