Arbejdsgruppe om supplerende sikkerhed

Abejdsgruppen ser nærmere på danske realkreditinstitutters behov for at stille supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald.

En stor del af de obligationer, som ligger bag finansieringen af den danske boligmasse, har status af at være såkaldt særligt dækkede (SDO’er). For lån finansieret ved udstedelse af SDO’er skal instituttet stille supplerende sikkerhed i form af eksempelvis statsobligationer i tilfælde af, at belåningsgrænsen skulle overskrides. Det kan eksempelvis forekomme, hvis en ejendom falder i værdi.

Arbejdsgruppen om supplerende sikkerhed undersøger konsekvenserne af kravene om supplerende sikkerhedsstillelse, der følger af EU’s kapitalkravsforordning (CRR). Arbejdsgruppen afdækker de risici, der er for kreditinstitutterne og obligationsindehavere på kort og på lang sigt, samt eventuelle cykliske effekter, og hvordan opfyldelse af kravet om supplerende sikkerhed kan ramme låntagere med forskellige lånetyper. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)