Rapport fra arbejdsgruppe om alternative honorarmodeller

En arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport om alternative honorarmodeller.

I foråret 2014 nedsatte den daværende erhvervs- og vækstminister arbejdsgruppen om alternative honorarmodeller, der har haft til opgave at belyse den europæiske regulering, danske og udenlandske honorarmodeller og den danske model for oplysning om omkostninger. Det skete i lyset af, at der i 2014 blev opnået enighed i EU om MiFID II-direktivet, der indebærer en væsentlig revision af de hidtil gældende regler om bl.a. investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i december 2015.

Dansk Aktionærforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Investeringsfondsbranchen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriet har deltaget i arbejdsgruppen.

Rapport om alternative honorarmodeller for investeringsforeninger

Pressemeddelelse den 7. december: Rapport om formidlingsprovision lægger op til stramninger over for provisionsbetalingerTema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)