Udvalg om evaluering af stormflods- oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Et udvalg skal evaluere de eksisterende ordninger for stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Som opfølgning på stormen Bodil i december 2013 blev regeringen og folketingets partier enige om at udvide stormflods- og oversvømmelsesordningen og samtidig nedsætte et udvalg, som skal se på en række forhold vedrørende ordningerne. 

Udvalget skal se blandt andet se på sammenhængen mellem selvrisiko og betaling, mulighed for differentieret betaling, herunder fx mere risikobaseret selvrisiko eller differentieret på baggrund af en procentsats af brandforsikringen, samt hvordan incitamentet for den enkelte til at forebygge skader fastholdes. Udvalget skal inddrage erfaringer med andre finansieringsordninger i sammenlignelige udenlandske landes tilsvarende katastrofeordninger samt fremtidige klimascenariers betydning for finansieringen af ordningen. Udvalget skal også se på sammenhængen mellem stormflodsordningen og initiativerne i regeringens klimahandlingsplan samt kommunernes planlægningsredskaber og incitamenter til at forebygge oversvømmelsesskader.


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)