Udvalg om struktur for finansielt tilsyn

Et udvalg anbefalede i juni 2012, at Danmark fik et systemisk risikoråd, der skulle identificere og overvåge systemiske finansielle risici.

Som opfølgning på krisen og udviklingen på tilsynsområdet i EU og i andre lande nedsatte den daværende økonomi- og erhvervsminister et udvalg til at undersøge organiseringen af det finansielle tilsyn i Danmark.

Udvalget anbefalede af hensyn til at styrke fokus på systemiske finansielle risici i Danmark, at der blev oprettet et systemisk risikoråd, hvor de relevante myndigheder er repræsenteret. Rådet er siden blevet oprettet. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)