Dansk Vækstkapital I + II

Dansk Vækstkapital II vil stille ca. 3 mia. til rådighed som risikovillig kapital for nye samt mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale. Dansk Vækstkapital II følger op på de gode erfaringer med Dansk Vækstkapital I.

Som opfølgning på Dansk Vækstkapital, hvis aktive investeringsperiode udløb i 2015,  har regeringen i samarbejde med danske pensionsselskaber og Vækstfonden etableret Dansk Vækstkapital II, der bygger oven på erfaringerne med Dansk Vækstkapital. Dansk Vækstkapital II vil, ligesom Dansk Vækstkapital, være en fund-of-funds, og fonden vil især stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale. Dansk Vækstkapital II’s mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde løber i 5 år fra etablering af fonden.


Dansk Vækstkapital II er en privat investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i private fonde. Det er de private fonde, der herefter forestår investeringerne i konkrete virksomheder. Kapitalen i Dansk Vækstkapital II kommer fra danske pensionsselskaber og Vækstfonden. Vækstfondens kapitalindskud er finansieret via et lån optaget i pensionsselskaberne.

Dansk Vækstkapital II har et bredt investeringsfokus, og de fonde, Dansk Vækstkapital II skyder penge i, kan investere i alle brancher. Formålet med fonden er at skabe flere vækstvirksomheder, men også at levere et konkurrencedygtigt afkast til investorerne. Derfor foretager Dansk Vækstkapital II kun kommercielle investeringer i fonde forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Omkring 1/3 af fondens kapital rettes mod ventureområdet (nye virksomheder).


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)