Vækstfonden

Vækstfonden har siden sin etablering i 1992 givet medfinansiering til mere end 7.200 danske små- og mellemstore virksomheder.

Mange små- og mellemstore virksomheder har ofte vanskeligt ved at skaffe den nødvendige finansiering til at realisere deres vækstambitioner. Det kan eksempelvis skyldes, at de ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har en egenkapital, som er for lille. Vækstfonden har siden 1992 hjulpet virksomheder, der har de rette ideer og den rette organisering, med at skabe vækst.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Vækstfonden er til for perspektivrige nye og etablerede virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til udvikling og vækst. 

Vækstfonden forvalter de statslige finansieringsprodukter, som blev introduceret med Udviklingspakken fra marts 2012 og senest med aftale om Vækstpakke 2014 samt udspil om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra 2015. De nye produkter omfatter ansvarlige lån, små vækstkautioner, vækstgarantier, vækstlån og iværksætterlån, som alle bidrager til at sikre finansieringen af iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Med aftale om Vækstpakke 2014 udbredtes anvendelsen af Vækstfondens produkter yderligere til Grønland og Færøerne.

Vækstfonden investerer i form af egenkapital eller lån i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske pengeinstitutter. Vækstfonden er etableret og reguleret ved lov.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)