Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne

Regeringens "Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne" sætter vækstvilkårene i Danmark i et internationalt perspektiv. Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande? Og går udviklingen i den rigtige retning? Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler.
De seneste år har dansk økonomi været begunstiget af en tiltagende vækst hos vores største samhandelspartner Tyskland, som også har været lokomotivet for genopretningen i Europa. Verdensøkonomien tegner imidlertid et regionalt meget forskelligt vækstbillede. Mens der har været fremgang i USA i en længere periode, har de tidligere vækstøkonomier, som Brasilien og Rusland, haft økonomisk tilbagegang. I Kina er væksten aftagende fra et højt niveau, mens Indien derimod har stigende vækst. Kilde: IMF, World Economic Outlook, Oktober 2015
<
Dårligere placering
>
Bedre placering
OECD nr. 5
Anm.: De tre-cifrede landekoder angiver et lands placering, fx angiver "DNK" Danmarks placering, og "OECD" angiver OECD-gennemsnittet for de OECD-lande, der er data for. Markeringer yderst til venstre og højre er udtryk for, at placeringen sprænger skalaen. Se Boks 2 og appendiks 1 i selve redegørelsen for en mere detaljeret beskrivelse. * angiver at der er for få lande til at beregne et OECD-gennemsnit.
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)