Vækstteam for Det Blå Danmark

Det Blå Danmark står for knap 25 pct. af den samlede danske eksport, og beskæftiger direkte og indirekte knap 102.000 personer. Det Blå Danmark opererer samtidig på et globalt marked, der er præget af benhård international konkurrence og stor usikkerhed. Derfor vil regeringen styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne, så Danmark også i fremtiden er en stærk maritim nation. Første skridt er nedsættelsen af et nyt vækstteam for Det Blå Danmark.

Vækstteamet for Det Blå Danmark blev nedsat i maj 2016. Vækstteamet er sammensat af repræsentanter fra et bredt udsnit af den danske maritime sektor.

Medlemmerne af vækstteamet er:

Vækstteamet for det Blå Danmark skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i Det Blå Danmark samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. Arbejdet påbegyndes i juni 2016, og vækstteamet forventes at aflægge rapport senest i 1. kvartal 2017.

Anbefalingerne fra vækstteamet vil danne grundlag for regeringens kommende vækststrategi for Det Blå Danmark.

Kommissorium for vækstteamet for det blå Danmark

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)