Belønningsmedaljer

Indstilling til Dronningens Fortjenstmedalje og Den Kongelige Belønningsmedalje.

Den Kongelige Belønningsmedalje (BM) kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde kan ikke give grundlag for tildeling af en medalje. 

En ejer eller medejer, herunder en person med en betydelig aktiepost i virksomheden eller en person, der har væsentlig indflydelse i øvrigt eller gift med en sådan, kan ikke modtage medalje. 

Akademisk personale kan ikke indstilles. 

Indstilling skal være indsendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis op mod 3 mdr. efter ansættelsesophøret.

Alene arbejdsgiveren har kompetence til at indstille medarbejderen. 

Da den elektroniske indstilling er et nyt system, kan der forekomme fejl. Hvis du oplever en fejl i systemet, bedes du tage et screendump og sende det til medaljer@em.dk. Så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Indstillingen til ministeriet består af to dele

1) Den skriftlige indstilling til departementschefen skal indeholde følgende:

Indstillingen uploades sammen med den elektroniske formular.

2) Den elektroniske formular, hvor der skal oplyses følgende:

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitlig minimum 4½ måned at behandle en indstilling i ministeriet fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet. Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses denne og Kabinetssekretariatets sagsbehandlingstid. Vi anbefaler derfor, at virksomheden sender indstillingen i så god tid som muligt.
 
Vær særlig opmærksom på hvis jubilæum /overrækkelse skal finde sted i månederne juni til september, skal indstillingen være modtaget i ministeriet senest ultimo januar måned.

Når indstillingen (begrundelse og elektronisk formular) er udfyldt og afsendt digitalt, bliver en kvittering for modtagelse vist. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakter ministeriet den indstillende virksomhed. 

Såvel ministeriet som Kabinetsekretariatet kan fravige fra den oplyste sagsbehandlingstid. 

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der beslutter tildeling af Den Kongelige Belønningsmedalje. Der er op mod 2 måneders sagsbehandlingstid i Kabinetssekretariatet.  

Den indstillende virksomhed får tilsendt medaljen fra Kabinetssekretariatet, hvis indstillingen bliver imødekommet. Dette sker som regel senest en uge før datoen for medaljeoverrækkelse.

Den indstillende virksomhed opkræves et gebyr på aktuelt 2.200,- kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Ved fremsendelse af medaljen vedlægges giroindbetalingskort til arbejdsgiveren. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Efterfølgende audiens hos Hendes Majestæt Dronningen

Kongehusets hjemmeside

Indstillinger vedr. belønnings- og fortjenstmedaljer til andre ministerier

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)