Erhvervsregulering og internationale forhold (område 2)

I Område 2 arbejder vi for at skabe stærke vækstvilkår for dansk erhvervsliv. Vi varetager danske virksomheders interesse i EU og udvikler politiske initiativer, der bidrager til en effektiv erhvervs- og forbrugerregulering, som understøtter væksten i danske virksomheder. Og vi er med til at sikre et højt juridisk niveau i ministeriet.

Området arbejder bl.a. for
I det erhvervsjuridiske område er vi organiseret i 2 nationale og et internationalt team, samt en tværgående juridisk enhed. 

I de nationale teams beskæftiger vi os med bl.a. konkurrence- og forbrugerpolitik, offentlig-privat samarbejde, de generelle rammer for at drive virksomhed, indsatsen for enklere regler, IKT og digitalisering, intellektuel ejendomsret, CSR, produktsikkerhed samt andelsbolig-, ejerlejligheds-, og erhvervslejeloven. Derudover har vi ansvar for at sikre vækst gennem deleøkonomi, for agil erhvervsrettet regulering og har desuden fokus på IT-sikkerhed. Vi arbejder også for at tiltrække sport-events til Danmark.

I det internationale team arbejder vi med EU-politik i forhold til Rådet for konkurrenceevne og Rådet for transport og telekommunikation. Vi har særlig fokus på, at EU’s indre marked og ikke mindst det digitale indre marked skal være velfungerende, så virksomheder og forbrugere nemt kan handle og bevæge sig over grænserne. Derudover har vi bl.a. ansvar for søfartsområdet og EU’s handelspolitik, det nordiske samarbejde og samarbejdet med Grønland og Færøerne.

I juridisk sekretariat bistår vi med lovprocessen, yder juridisk vejledning på ministeriets område, samt rådgiver og vejleder ministerierne omkring statsstøttereglerne.


Andrew Hjuler Crichton

Andrew Hjuler Crichton, erhvervsjuridisk direktør
ahc@em.dk, tlf.: 91 33 72 09. 

 

Cathrine Munch

Cathrine Munch Pedersen, kontorchef. 

Administrative lettelser og erhvervsregulering.
cmp@em.dk, tlf.: 91 33 72 29.

Sigrid Dahlerup

Sigrid Dahlerup
Erhvervsregulering og velfungerende markeder
sigdah@em.dk, tlf.: 91 39 94 33


Tine Nielsen Hertz


Tine Nielsen Hertz, kontorchef
EU, handelspolitik og søfart.
tne@em.dk, tlf. 91 33 72 52.

Anne-Mette Lyhne Jensen

Anne-Mette Lyhne Jensen kontorchef
Jura og Statsstøtte
anm@em.dk. tlf.: 91 33 72 41. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)