Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Regeringen vil styrke kyst- og klimasikring af Danmark

Pressemeddelelse
17. august 2017

Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder.

Presseinvitation: Regeringen løfter sløret for nye kystbeskyttelsesinitiativer

Pressemeddelelse
15. august 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, erhvervsminister Brian Mikkelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt præsenterer regeringens nye initiativer på kystbeskyttelsesområdet.

8 mio. kr. til nye landdistriktsprojekter

Pressemeddelelse
15. august 2017

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje åbner nu for ansøgninger for i alt 8 mio. kr. til nye forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer.

Basel-ekspertgruppe afleverer foreløbigt skøn for effekt på kapitalkrav

Pressemeddelelse
11. august 2017

Et foreløbigt skøn fra erhvervsministerens Basel-ekspertgruppe viser, at effekten af de mest sandsynlige Basel-anbefalinger øger kapitalkravene til den danske finansielle sektor med 27 til 39 pct. Beregningerne indgår i erhvervsministerens videre arbejde med at sikre, at danske institutter rammes mindst muligt af de nye krav.

Sune Stampe Sørensen bliver ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen

Nyhed
8. august 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

11 millioner til initiativer i landdistrikterne

Pressemeddelelse
10. juli 2017

51 nye projekter i landdistrikterne modtager 11 mio. kr. fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Projekterne skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Markedsmodningsfonden udmønter 27,5 mio. til 13 projekter

Pressemeddelelse
7. juli 2017

Markedsmodningsfonden har udpeget 13 projekter til en medfinansiering på i alt 27,5 mio. kr., der skal være med til at omsætte virksomhedernes ideer til en forretningsmæssig succes.

Nyt udvalg sætter fokus på levedygtige landsbyer

Pressemeddelelse
6. juli 2017

Erhvervsministeren nedsætter et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Udvalget er dermed med til at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Regeringen igangsætter udvalgsarbejde om mulig dansk deltagelse i EUs styrkede banksamarbejde

Pressemeddelelse
4. juli 2017

Regeringen har besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på, at der kan tages endelig stilling til Danmarks deltagelse i det styrkede banksamarbejde i efteråret 2019.

Regeringen fremlægger ny strategi for luftfarten i Danmark

Pressemeddelelse
3. juli 2017

Regeringen ønsker med en ny luftfartsstrategi at styrke grundlaget for, at der bliver etableret flere flyruter og flere daglige afgange til og fra Danmark og internt i Danmark. Det øger Danmarks tilgængelighed til gavn for danskerne, den økonomiske vækst og sammenhængskraften mellem landsdelene.

Delegation i Düsseldorf skal flage det danske tour-bud

Pressemeddelelse
29. juni 2017

En større dansk delegation gæster i weekenden Düsseldorf under årets Tour de France-start. Besøget skal være med til at overbevise folkene bag Tour de France om, at Danmark er det rigtige valg for placeringen af en Grand Départ i 2020 eller 2021.

Erhvervsministeren nedsætter Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme

Pressemeddelelse
28. juni 2017

Regeringen ønsker at forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. Et udvalg bestående af virksomhedsledere og eksperter skal udvikle en model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen. Claus Juhl bliver formand for udvalget.

Regeringen og Vækstforum Hovedstaden indgår vækstpartnerskabsaftale

Pressemeddelelse
28. juni 2017

Regeringen og Vækstforum Hovedstaden har indgået en ny vækstpartnerskabsaftale. Med aftalen iværksættes et samarbejde om fremtidsperspektiverne for erhvervsudviklingen i Region Hovedstaden. Parterne er enige om at udvikle metropolregionen gennem fokus på fremtidens kompetencer og ved at skabe bedre vilkår for life science-virksomheder og design- og modevirksomheder.

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Pressemeddelelse
27. juni 2017

I 2024 skal Danmark huse European Maritime Day med mere end 1.000 deltagere. Svendborg skal med sine maritime omgivelser danne rammen for værtskabet.

Erhvervsministeren udpeger NordVest Smart Production til målrettet erhvervsindsats

Pressemeddelelse
27. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget NordVest Smart Production i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner til en målrettet erhvervsindsats. Projektet tildeles knap 5 mio. kr.

17 mio. kr. fra EU’s Socialfond skal øge antallet af succesfulde iværksættere

Pressemeddelelse
26. juni 2017

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret en ansøgningsrunde for landsdækkende projekter, der gennem undervisning i iværksætteri skal resultere i flere succesfulde selvstændige.

Flere udbud opdeles til gavn for små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelse
23. juni 2017

Offentlige myndigheder benytter muligheden i den nye udbudslov for at bryde kontrakter op i mindre aftaler af hensyn til de små- og mellemstore virksomheder. Men myndighederne glemmer ofte at forklare, hvis de vælger ikke at bryde kontrakten op.

Erhvervsministeren inddrager dansk erhvervsliv i Brexit-forhandlinger

Pressemeddelelse
21. juni 2017

Erhvervsministeren mødtes i dag, onsdag den 21. juni 2017, med en række organisationer for at drøfte særlige danske interesser i de netop indledte forhandlinger mellem EU og Storbritannien.

Ambitiøs aftale skærper kampen mod hvidvask

Pressemeddelelse
21. juni 2017

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en omfattende politisk aftale, som gør det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt. Aftalen indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.

Erhvervsminister præsenterer ny politisk aftale

Pressemeddelelse
21. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen orienterer onsdag formiddag den 21. juni 2017 om en ny politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask, der ventes indgået mellem et bredt udsnit af Folketingets partier.

Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Nyhed
20. juni 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Aftalen vil både gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

Erhvervsministeren anmoder kreditinstitutterne om at udvise forsigtighed i långivningen til boligkøb i vækstområder

Pressemeddelelse
19. juni 2017

Særligt i Københavnsområdet og Århus låner kreditinstitutterne i stigende grad ud til familier, hvor den samlede gæld udgør mere end fire gange familiens indkomst. I mange tilfælde sker det derudover i kombination med lånetyper med variabel rente og/eller afdragsfrihed.

IMO sætter kikkerten på autonome skibe

Pressemeddelelse
16. juni 2017

IMO´s søsikkerhedskomité vil nu starte arbejdet med at sætte nye rammer for international regulering af sikker sejlads med autonome skibe.

Ny undersøgelse: Østerildvindmøller har ikke generet fugle

Nyhed
12. juni 2017

En ny undersøgelse fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle og flagermus negativt. Resultatet er godt nyt inden den kommende udvidelse af testcentret.

13 anbefalinger skal sikre ansvarlig drift af andelsboligsektoren

Pressemeddelelse
10. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har modtaget en række anbefalinger fra den arbejdsgruppe, som i februar blev nedsat for at se nærmere på, hvordan man sikrer ansvarlig drift af andelsboligforeninger. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Finans Danmark og Erhvervsministeriet.

Regelforenklinger gennemføres til gavn for ikke mindst turismen

Pressemeddelelse
9. juni 2017

Regeringen har netop behandlet 40 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. I alt gennemføres 33 af de foreslåede forslag til regelforenklinger helt eller delvist, hvoraf de fleste forslag særligt vedrører turismeerhvervet.

Erhvervsminister inviterer kommuner til samarbejde om hovedstadens udvikling frem mod 2030

Pressemeddelelse
8. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen holder i dag møde med de 34 kommuner i hovedstadsområdet. Her inviteres kommunerne til et samarbejde om den fysiske planlægning i hovedstadsområdet frem mod 2030.

Regeringen modtager opskrift på cirkulær økonomi

Nyhed
7. juni 2017

Advisory Board for cirkulær økonomi har i dag afleveret 27 anbefalinger til regeringen, som sigter mod, at Danmark opnår en mere cirkulær økonomi, hvor nye grønne forretningsmodeller og et reduceret ressourceforbrug skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne til gavn for væksten i Danmark.

FinTech-iværksættere får nye muligheder for at skabe vækst og innovation

Pressemeddelelse
7. juni 2017

FinTech-iværksættere og andre danske virksomheder får nu bedre mulighed for at tilbyde forbrugerne nye, innovative, digitale tjenester.

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Nyhed
7. juni 2017

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af opgaveløsningen

Viser 30 af 1025
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.