Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Markedsmodningsfonden tildeler 46,4 mio. til 20 projekter

Pressemeddelelse
15. januar 2018

Markedsmodningsfonden har udpeget 20 projekter til medfinansiering på i alt 46,4 mio. kr., der skal være med til at virksomhedernes innovative ideer kommer hurtigere på markedet og opnår succes.

23,6 mio. kr. til landdistriktsudvikling

Pressemeddelelse
15. januar 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fastlagt fordelingen af Landdistriktspuljens midler, og indbyder nu til årets første ansøgningsrunde.

Offentliggørelse af Evaluering af Vækstfonden 2013-2016

Nyhed
12. januar 2018

Erhvervsministeriet offentliggør i dag ekstern evaluering af Vækstfonden for perioden 2013-2016. Evalueringen er fortaget af konsulenthuset EY.

Erhvervsministeriet og Justitsministeriet inviterer til Databeskyttelsesdag

Nyhed
12. januar 2018

I samarbejde med Justitsministeriet, Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen inviterer Erhvervsministeriet til det årligt tilbagevendende arrangement, der skal være med til at bane vejen for bedre databeskyttelse i Danmark – Databeskyttelsesdagen.

Arbejdsgruppe: Refinansieringsloven har ikke haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem penge- og realkreditinstitutter

Nyhed
8. januar 2018

Konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke blevet påvirket af refinansieringsloven. Sådan konkluderer den nedsatte arbejdsgruppe, der nu har færdiggjort sit arbejde.

Fremgang for dansk turisme – men også hård international konkurrence om turisterne

Pressemeddelelse
5. januar 2018

Der kommer flere turister til Danmark, turisterne lægger flere penge og skaber flere jobs. Det viser en ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der dog også viser at det går godt i sammenlignelige lande.

21 mio. til undervisningsindsats skal øge antallet af iværksættere

Pressemeddelelse
4. januar 2018

To nye projekter skal øge antallet af selvstændige gennem en landsdækkende undervisningsindsats i iværksætteri. Projekterne har netop fået tilsagn om i alt 21,3 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Socialfond og Erhvervsministeriet.

Danske fly fritages fra krav om at modtage kontanter

Pressemeddelelse
2. januar 2018

Fra 1. januar 2018 kan danske fly selv vælge, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter. Dermed bliver der lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske fly.

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 4. kvartal 2017

Nyhed
21. december 2017

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne

Regeringen ser nærmere på henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd

Nyhed
20. december 2017

Det Systemiske Risikoråd har henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske buffersats for Danmark aktiveres i 1. kvartal 2018.

Borgere får mulighed for at vælge beskyttet adresse i CVR

Nyhed
19. december 2017

Folketinget ventes i dag at vedtage et lovforslag, der giver blandt an-dre virksomhedsejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer mulighed for at få beskyttet adresse i CVR.

Evaluering af de danske SIFI-regler

Nyhed
19. december 2017

Erhvervsministeriet har som følge af SIFI-aftalen i 2013 sammenlignet de danske bufferkrav til systemisk vigtige finansielle institutter med kravene i andre lande og denne sammenligning har ikke givet anledning til at ændre på bufferkravene. I forbindelse med vurderingen af SIFI-bufferkravene er modellen for udpegning af SIFI’er ligeledes evalueret og justeret, hvilket har ført til, at Spar Nord er blevet udpeget som ny SIFI.

Maksimalsatser ved finansiering af alment byggeri

Nyhed
19. december 2017

I forbindelse med regeringens aftale om finansiering af den almene boligsektor, er der godkendt en række maksimalsatser for gebyrer.

Offentliggørelsen af evaluering om måltal for kvinder i virksomheders ledelser

Nyhed
15. december 2017

Erhvervsministeriet offentliggør i dag evaluering af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Evalueringen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Regeringen vil have mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

Pressemeddelelse
15. december 2017

Udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”. Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, og forbereder en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal.

EU’s vækstplan: Vækstfonden indgår rekordstor aftale om midler til danske SMV’er

Pressemeddelelse
15. december 2017

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, har indgået en ny garanti-aftale på 1,6 mia. kr., der giver Vækstfonden mulighed for at skrue yderligere op for sine finansieringer til SMV’er. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over den nye aftale, der er den største af sin art i Vækstfondens historie.

Regeringen opretter nyt råd for virksomheders samfundsansvar

Pressemeddelelse
14. december 2017

Virksomhederne er nøglespillere, når samfundets udfordringer skal løses. Derfor vil regeringen oprette et nyt uafhængigt råd, der skal styrke virksomheders samfundsansvar og engagement i FN’s verdensmål.

9 millioner kroner målrettes de danske landdistrikter

Pressemeddelelse
13. december 2017

35 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de over 9 millioner kroner i støtte til deres projekter i landdistrikterne og på de små øer i hele Danmark.

Regeringen sender lovforslag om udvidelse af de to testcentre for store vindmøller i Høvsøre og Østerild i høring

Pressemeddelelse
11. december 2017

I dag sendes udkast til lovforslag om at udvide de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild i høring. Med lovudkastet udvides centrene med i alt fire nye testpladser. Dermed fremtidssikres den teknologiske udvikling, idet der gives mulighed for, at møllerne kan øges i højden. Centrene vil i fremtiden kunne rumme 16 testpladser, hvor det vil være muligt at teste avanceret teknologi og nye vindmølletyper.

Erhvervsministeren vil gøre reguleringen parat til autonome skibe

Pressemeddelelse
8. december 2017

Ny rapport om regulering af autonome skibe giver en klar anbefaling om, at regulering skal ske i internationalt regi.

Basel-komitéens endelige anbefalinger offentliggjort

Pressemeddelelse
7. december 2017

De ventede anbefalinger til kreditinstitutters kapitalkrav er i dag offentliggjort af Basel-komitéen. Kravene kan betyde, at institutterne skal polstre sig med væsentligt mere kapital. Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil arbejde for, at danske kreditinstitutter ikke rammes unødigt hårdt.

Succesfuldt dansk-kinesisk turismeår fejres med afslutningsceremoni.

Pressemeddelelse
5. december 2017

Danmark og Kina har i 2017 markeret det dansk-kinesiske turismeår med en række arrangementer og initiativer i både Danmark og Kina. Erhvervsminister Brian Mikkelsen deltager sammen med H.K.H. Kronprinsen den 5. december 2017 i afslutningsceremonien på Det Kgl. Teater.

Ændring til konkurrenceloven giver klarere regler for konsortier

Pressemeddelelse
1. december 2017

Folketinget har i går vedtaget en ændring af konkurrenceloven. Ændringen skal gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder er lovligt, når de går sammen og byder på offentlige opgaver.

Nye regler skal bidrage til fortsat vækst i den maritime sektor

Pressemeddelelse
30. november 2017

Folketinget har i dag vedtaget en række nye initiativer på søfartsområdet, som bl.a. forbedrer mulighederne for fastholdelse og vækst i maritime aktiviteter i Danmark og fremmer handel med brugte fritidsfartøjer.

Presseinvitation: Afslutning på det danske-kinesiske turismeår 2017

Pressemeddelelse
29. november 2017

Pressen inviteres hermed til at deltage i afslutningen af det dansk-kinesiske turismeår 2017

Bred politisk aftale om en mere robust andelsboligsektor

Pressemeddelelse
27. november 2017

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er i dag blevet enige om at gennemføre en række tiltag på an-delsboligområdet. Tiltagene skal bidrage til at skabe en mere sund og robust andelsboligsektor.

Presseinvitation til muligt doorstep: Aftale på andelsboligområdet

Pressemeddelelse
26. november 2017

Mandag d. 27. november afholdes afsluttende politiske forhandlinger om en aftale på andelsboligområdet. I den forbindelse inviteres pressen til et muligt doorstep.

Gassikkerhedsreglerne moderniseres

Pressemeddelelse
16. november 2017

Folketinget behandler i dag et forslag til en ny lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Målet er at modernisere og forenkle reglerne, så det 25 år gamle regelsæt kan blive nemmere og mere fleksibelt for virksomhederne at leve op til.

Erhvervsliv roser erhvervs- og iværksætterinitiativer

Nyhed
13. november 2017

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er søndag blevet enige om en række initiativer, som skal styrke dansk erhvervsliv og iværksætteri. Erhvervslivet har taget godt imod initiativerne.

Erhvervs- og iværksætteraftale ruster danske virksomheder til fremtiden

Pressemeddelelse
12. november 2017

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Samlet afsættes 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur blandt andet med en aktiesparekonto. Samtidigt kan danskerne blandt andet se frem til lavere afgifter på typiske grænsehandelsfølsomme varer og en lempelse af elvarmeafgiften til gavn for vedvarende energi.

Viser 30 af 1104
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.