Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Erhvervsministeren rejser til Israel for at øge samarbejdet inden for iværksætteri og life science

Pressemeddelelse
15. september 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen rejser lørdag d. 16. september og frem til tirsdag d. 19. september til Israel sammen med en erhvervsdelegation. Turen skal åbne døre for øget eksport og samarbejde med israelerne inden for iværksætteri, life science og digital health.

Norden styrker samarbejde på konkurrenceområdet

Pressemeddelelse
8. september 2017

En ny aftale mellem de nordiske lande vil styrke samarbejdet om efterforskning af konkurrencesager. Aftalen giver mulighed for, at de nordiske konkurrencemyndigheder kan indhente oplysninger og udføre kontrolundersøgelser for hinanden.

Vækstpartnerskabsaftale skal styrke fødevareerhvervet og grøn energi i Midtjylland

Pressemeddelelse
8. september 2017

Regeringen og Vækstforum Midtjylland har indgået en vækstpartnerskabsaftale, der skal styrke rammerne for fødevareerhvervet, udbrede de teknologiske kompetencer samt understøtte mulighederne for vækst i grøn energi

Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Pressemeddelelse
7. september 2017

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene.

Invitation til doorstep om Fair og lige konkurrence

Pressemeddelelse
6. september 2017

Regeringen præsenterer udspil til fair og lige konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder

Regeringen og Syddansk Vækstforum indgår vækstpartnerskabsaftale

Pressemeddelelse
5. september 2017

Regeringen og Syddansk Vækstforum har indgået en vækstpartnerskabsaftale, der skal understøtte udviklingen af et nyt Center for Industriel Elektronik, fremme mulighederne for teknologisk og digital læring samt matche designere med SMV’er med henblik på at udvikle nye teknologier og forretningsmuligheder.

Etablering af nyt satellitkontor i Sorø

Pressemeddelelse
1. september 2017

Sorø Station kan blive centrum for et helt nyt og spændende initiativ med store perspektiver. Regeringen har nemlig sat penge af på næste års finanslov til et særligt satellitkontor for videnspersoner i den gamle stationsbygning i Sorø.

Erhvervs- og iværksætterudspil skal styrke fremtidens virksomheder

Pressemeddelelse
30. august 2017

Regeringen vil gøre det lettere for flere danske virksomheder at vokse sig til globale erhvervssucceser. Med erhvervs- og iværksætterudspillet "Sammen om fremtidens virksomheder" afsætter regeringen 800 mio. kr. i 2018 stigende til 2 mia. kr. frem mod 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur.

Vækstpartnerskabsaftale skal styrke uddannelse og digitalisering i Region Sjælland

Pressemeddelelse
29. august 2017

Regeringen og Vækstforum Sjælland har i dag indgået en ny vækstpartnerskabsaftale, der skal fremme digitalisering og sikre nye muligheder for uddannelse, der er målrettet erhvervslivets behov. Også turismen får et løft i form af opbakning til en ny fælles retning for regionens aktører.

Regeringen præsenterer erhvervs- og iværksætterudspil

Pressemeddelelse
29. august 2017

Invitation til pressemøde: Onsdag den 30. august præsenterer erhvervsminister Brian Mikkelsen, finansminister Kristian Jensen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll regeringens erhvervs- og iværksætterudspil. Det sker på et pressemøde kl 10.00 hos Trustpilot.

Regeringen vil sænke skatten på arbejde, biler og pension med 23 mia. kr.

Nyhed
29. august 2017

Danskere på tværs af indkomstgrupper får markante skattelempelser med regeringens udspil, som har særligt fokus på at øge gevinsten ved at være i arbejde og yde en ekstra indsats.

Fremgang i anvendelsen af ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler

Nyhed
29. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført den årlige evaluering af statslige ordregiveres brug af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler ved uddannelses- og praktikaftaler.

Regeringen og Vækstforum Nordjylland indgår vækstpartnerskabsaftale

Pressemeddelelse
28. august 2017

Regeringen og Vækstforum Nordjylland har indgået en ny vækstpartnerskabsaftale om erhvervsudviklingen i Region Nordjylland. Parterne er enige om at udvikle den nordjyske region ved bl.a. at sætte fokus på digitalisering, det maritime område og grønne teknologier.

Erhvervsministeriet sætter fokus på at reducere erhvervslivets udgifter ved offentlige udbud

Pressemeddelelse
28. august 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen sætter en række initiativer i gang for at nedbringe private virksomheders omkostninger ved at konkurrere om at levere nye og innovative løsninger til det offentlige.

Hvem skal have Landdistriktsprisen 2017?

Pressemeddelelse
24. august 2017

For at sætte fokus på personer, virksomheder, foreninger og andre, der gør en særlig indsats for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, vil erhvervsministeren uddele Landdistriktsprisen 2017 på den årlige Landdistriktskonference den 2. oktober.

Dansk-iransk samarbejde styrkes til fordel for dansk erhvervsliv

Nyhed
24. august 2017

Denne uge har Erhvervsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen besøg af en delegation fra det iranske patentkontor. Besøget sker som led i en indsats, der skal styrke myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Iran til gavn for dansk erhvervsliv.

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne 2. kvartal 2017

Nyhed
24. august 2017

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Regeringen vil sænke Storebæltstakster med 25 procent

Pressemeddelelse
23. august 2017

Det skal være billigere at køre over Storebælt. Det mener regeringen, der vil reducere taksten for at krydse Storebæltsforbindelsen med 25 procent.

Regeringen vil styrke kyst- og klimasikring af Danmark

Pressemeddelelse
17. august 2017

Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder.

Presseinvitation: Regeringen løfter sløret for nye kystbeskyttelsesinitiativer

Pressemeddelelse
15. august 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, erhvervsminister Brian Mikkelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt præsenterer regeringens nye initiativer på kystbeskyttelsesområdet.

8 mio. kr. til nye landdistriktsprojekter

Pressemeddelelse
15. august 2017

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje åbner nu for ansøgninger for i alt 8 mio. kr. til nye forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer.

Basel-ekspertgruppe afleverer foreløbigt skøn for effekt på kapitalkrav

Pressemeddelelse
11. august 2017

Et foreløbigt skøn fra erhvervsministerens Basel-ekspertgruppe viser, at effekten af de mest sandsynlige Basel-anbefalinger øger kapitalkravene til den danske finansielle sektor med 27 til 39 pct. Beregningerne indgår i erhvervsministerens videre arbejde med at sikre, at danske institutter rammes mindst muligt af de nye krav.

Sune Stampe Sørensen bliver ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen

Nyhed
8. august 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

11 millioner til initiativer i landdistrikterne

Pressemeddelelse
10. juli 2017

51 nye projekter i landdistrikterne modtager 11 mio. kr. fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Projekterne skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Markedsmodningsfonden udmønter 27,5 mio. til 13 projekter

Pressemeddelelse
7. juli 2017

Markedsmodningsfonden har udpeget 13 projekter til en medfinansiering på i alt 27,5 mio. kr., der skal være med til at omsætte virksomhedernes ideer til en forretningsmæssig succes.

Nyt udvalg sætter fokus på levedygtige landsbyer

Pressemeddelelse
6. juli 2017

Erhvervsministeren nedsætter et udvalg for levedygtige landsbyer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere landsbyer kan gøres levedygtige. Udvalget er dermed med til at løfte regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Regeringen igangsætter udvalgsarbejde om mulig dansk deltagelse i EUs styrkede banksamarbejde

Pressemeddelelse
4. juli 2017

Regeringen har besluttet at igangsætte et arbejde med henblik på, at der kan tages endelig stilling til Danmarks deltagelse i det styrkede banksamarbejde i efteråret 2019.

Regeringen fremlægger ny strategi for luftfarten i Danmark

Pressemeddelelse
3. juli 2017

Regeringen ønsker med en ny luftfartsstrategi at styrke grundlaget for, at der bliver etableret flere flyruter og flere daglige afgange til og fra Danmark og internt i Danmark. Det øger Danmarks tilgængelighed til gavn for danskerne, den økonomiske vækst og sammenhængskraften mellem landsdelene.

Delegation i Düsseldorf skal flage det danske tour-bud

Pressemeddelelse
29. juni 2017

En større dansk delegation gæster i weekenden Düsseldorf under årets Tour de France-start. Besøget skal være med til at overbevise folkene bag Tour de France om, at Danmark er det rigtige valg for placeringen af en Grand Départ i 2020 eller 2021.

Erhvervsministeren nedsætter Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme

Pressemeddelelse
28. juni 2017

Regeringen ønsker at forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. Et udvalg bestående af virksomhedsledere og eksperter skal udvikle en model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen. Claus Juhl bliver formand for udvalget.

Viser 30 af 1043
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.