Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Erhvervsministeren modtager anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark

Pressemeddelelse
21. april 2017

Regeringen modtager i dag Vækstteamet for Det Blå Danmarks anbefalinger til, hvordan Danmark kan fastholde sin maritime styrkeposition i årene frem mod 2025.

OL og maritimt samarbejde på dagsordenen på Japan-besøg

Pressemeddelelse
21. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen tager den kommende uge til Japan for at forberede Danmarks deltagelse i de Olympiske Lege i Tokyo i 2020 og drøfte samhandlen og udvikling af det maritime samarbejde mellem Danmark og Japan.

Virksomheder bruger Vækstfonden til finansiering af ejendomme uden for store byer

Pressemeddelelse
20. april 2017

Vækstfonden oplever stor efterspørgsel på lån til finansiering af erhvervsejendomme uden for de større byer. Godt 50 små og mellemstore virksomheder fik lån til ejendomsfinansiering for over 230 mio. kroner i 2016, og efterspørgslen er fortsat høj.

Pressemøde: Præsentation af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark

Pressemeddelelse
18. april 2017

Erhvervsministeren og Vækstteamet for Det Blå Danmark indbyder til pressemøde på DFDS-skibet Ark Futura i Københavns Frihavn fredag d. 21. april kl. 08.55. Tilmelding påkrævet.

Stor interesse for digital omstilling i danske produktionsvirksomheder

Pressemeddelelse
11. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over stor interesse fra SMVer om at søge midler til en digital opgradering i regeringens erhvervspartnerskab for Avanceret Produktion i første runde. Nu åbner en ny ansøgningsrunde

Regeringen nedsætter iværksætterpanel

Pressemeddelelse
7. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre Danmark til et af de bedste iværksætterlande i Europa. Det skal et nyt iværksætterpanel bidrage til. Panelet skal kaste lys over, hvordan rammevilkårene for både iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark bliver bedre.

Borgermøder i Østerild og Høvsøre om testcenter for vindmøller

Pressemeddelelse
7. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til to borgermøder om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre lørdag den 8. april.

Vækstfonden vil børsnotere virksomheder i Danmark

Pressemeddelelse
7. april 2017

Et stærkt samarbejde med private investorer og danske vækstvirksomheder har skabt gode resultater i Vækstfonden. Nu vil fonden bruge erfaringerne til at bane vej for børsnoteringer af små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Brian Mikkelsen vil hjælpe FinTech-iværksættere

Pressemeddelelse
7. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre det lettere for FinTech-iværksættere at etablere sig i Danmark.

Penge fra salg af erindringsmønter skal styrke socialøkonomiske virksomheder

Pressemeddelelse
5. april 2017

11 socialøkonomiske projekter modtager nu finansiel støtte fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.’s erindringsmøntspulje.

Regeringen vil sikre en mere sammenhængende offentlige sektor

Pressemeddelelse
4. april 2017

Regeringen igangsætter nu arbejdet med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor.

Erhvervsminister vil give hovedstadskommuner nye udviklingsmuligheder

Pressemeddelelse
4. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen sender i dag et forslag i høring, der imødekommer 59 konkrete forslag fra kommunerne til modernisering af den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Dette er første del af revisionen af Fingerplanen, der skal give hovedstadskommunerne nye udviklingsmuligheder

Ny arbejdsgruppe skal kortlægge oplevelsesøkonomiske centres vækstvilkår i Danmark

Pressemeddelelse
3. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal afdække muligheder og barrierer for udviklingen af oplevelsesøkonomiske centre i Danmark.

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne 1. kvartal 2017

Nyhed
1. april 2017

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.

17 anbefalinger skal løfte dansk life science

Pressemeddelelse
31. marts 2017

Regeringens Vækstteam for life science har i dag afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen kan forbedre rammevilkårene, så life science sektoren kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten.

Regeringen og DI lancerer industripartnerskab for eksport til USA

Pressemeddelelse
31. marts 2017

Sommerens politiske aftale om at købe 27 F-35-kampfly er af stor betydning for Danmark. Kampflyene er afgørende for Danmarks sikkerhed og for forsvarets muligheder for at bidrage internationalt. Samtidig rummer anskaffelsen store muligheder for dansk erhvervsliv og ikke mindst den danske forsvarsindustri. Danske virksomheder har allerede modtaget ordrer til F-35 for mere end 2,5 mia. kr.

Styrket tilsyn med pensionsselskabernes alternative investeringer

Pressemeddelelse
30. marts 2017

Regeringen lægger stor vægt på gode vilkår for og tryghed om danskernes pensionsopsparing. Der skal blandt andet være styr på risikoen, når pensionsselskaberne investerer.

Regeringen gennemfører nye forenklingsforslag fra Virksomhedsforum

Nyhed
30. marts 2017

Regeringen svarer nu Virksomhedsforum for Enklere Regler på en række forslag til regelforenklinger inden for bl.a. byggebranchen.

Brian Mikkelsen vil fremtidssikre stormflodsordning

Pressemeddelelse
29. marts 2017

Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne har i dag afleveret sin rapport til erhvervsminister Brian Mikkelsen. Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering.

Invitation til pressemøde: Regeringens vækstteam for life science præsenterer anbefalinger

Pressemeddelelse
29. marts 2017

Fredag den 31. marts offentliggør regeringens vækstteam for life science dets anbefalinger til, hvordan life science sektoren kan skabe øget vækst frem mod 2025. Medier og journalister er velkomne til pressemøde.

Hjælp til udsatte skal være god forretning

Pressemeddelelse
27. marts 2017

Nyt partnerskab skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse af udsatte ledige. Samtidig skal projektet bane vej for, at kommunerne kan bruge nye finansieringsmekanismer til deres sociale indsatser. Partnerskabet – som er søsat af Den Sociale Kapitalfond sammen med Erhvervsministeriet og en række fonde og kommuner - kan blive en god forretning for kommunerne.

Ny aftale om udvikling af Nordsøen

Pressemeddelelse
22. marts 2017

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale venstre indgået en fuldt finansieret aftale, der sikrer fremtidig udvikling i Nordsøen.

Ministre vil fordoble eksport af dansk energiteknologi

Nyhed
22. marts 2017

En ny eksportstrategi skal medvirke til at fordoble eksporten af dansk energiteknologi i 2030. Danmark har i dag en global førerposition inden for energiteknologier og løsninger og med dagens strategi er regeringens ambition at udbygge denne førerposition.

Nye anbefalinger peger på at styrket IT-sikkerhed kan give dansk erhvervsliv en konkurrencefordel

Pressemeddelelse
22. marts 2017

IT-sikkerheden i danske virksomheder skal styrkes gennem bedre viden om IT-sikkerhed, mere kvalificeret efterspørgsel samt klare regler på området. Sådan lyder anbefalingerne til erhvervsministeren fra Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed.

Det Blå Danmark stiller skarpt på autonome skibe

Pressemeddelelse
20. marts 2017

Autonome skibe kan i fremtiden få en central rolle for Det Blå Danmark. Men der er behov for at udvikle teknologiløsninger og indtænke driftssikkerhed til fremtidens autonome skibe. Det viser en foranalyse udarbejdet af DTU og Søfartsstyrelsen.

Aftale om nye vindmølle-testpladser på plads

Pressemeddelelse
15. marts 2017

Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position inden for avanceret produktion af vindteknologi. RV har tilsluttet sig aftalen.

Redegørelse om ”Panama-Papers” fremlagt

Pressemeddelelse
14. marts 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag med de politiske partier drøftet Finanstilsynets endelige undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-Papers”. Ifølge redegørelsen har bankerne ikke haft tilstrækkelig fokus på hvidvaskreglerne, og erhvervsministeren vil nu drøfte konkrete initiativer med partierne.

Erhvervsministeriet sender vækstrådgiver til Iran

Nyhed
10. marts 2017

I forbindelse med regeringens udvidelse af myndighedssamarbejdet i en række nye lande, sender Erhvervsministeriet nu en vækstrådgiver til Iran.

Danske iværksættere ser positivt på fremtiden

Pressemeddelelse
6. marts 2017

I dag udkommer den største nationale undersøgelse af iværksætteriet - Iværksætterbarometer 2017. I rapporten konkluderes det blandt andet, at der er en stor optimisme at spore blandt danske iværksættere samt høje forventninger til vækst, omsætning og jobskabelse. Men der er også samtidig brug for at styrke kulturen omkring iværksætteri, sådan at de gode tendenser fortsætter.

Erhvervsministeren rejser til USA for at sælge dansk greentech og hente inspiration

Pressemeddelelse
5. marts 2017

I dag rejser erhvervsministeren til USA, hvor han skal bane vejen for øget dansk eksport af vind- og vandteknologi. Undervejs mødes han blandt andet med Trumps nye transportminister. Og så skal han se nærmere på, hvordan amerikanerne fremmer innovation og iværksætteri.

Viser 30 af 966
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.