Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Brian Mikkelsen udpeger ny formand for Finanstilsynets bestyrelse

Pressemeddelelse
15. juni 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget ny formand til Finanstilsynets bestyrelse.

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger

Nyhed
14. juni 2018

En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud.

Flere SMV’er skal være grønne, cirkulære og mere konkurrencedygtige

Pressemeddelelse
13. juni 2018

Med et nyt initiativ vil erhvervsminister Brian Mikkelsen bane vej for, at flere små og mellemstore virksomheder bliver en del af den cirkulære økonomi til gavn for miljøet, klimaet og virksomhedernes konkurrenceevne.

Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020 i Dubai

Nyhed
13. juni 2018

Erhvervsministeriet sender nu udkast til bekendtgørelse vedrørende Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020 i Dubai i offentlig høring. Den offentlige høring løber frem til den 20. juli 2018. Bekendtgørelsen fastsætter krav til ansøgninger fra private aktører, der gælder for varetagelsen af Danmarks deltagelse ved EXPO 2020.

Iværksætterpanelet klar med nye anbefalinger

Pressemeddelelse
13. juni 2018

Iværksætterpanelet afleverer i dag bud på , hvordan regeringen kan styrke iværksætternes mulighed for og lyst til at skabe den næste generation af vækstsucceser i Danmark.

Borgernes retssikkerhed skal styrkes ved ekspropriation efter planloven

Pressemeddelelse
12. juni 2018

Regeringen ønsker at sætte borgeren før systemet - også når det kommer til kommunernes lokalplanlægning. Borgernes retssikkerhed skal derfor styrkes i situationer, hvor der er risiko for, at borgerens ejendom vil blive eksproprieret som et led i lokalplanlægningen.

11 millioner kroner til udvikling i landdistrikter

Pressemeddelelse
11. juni 2018

44 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de 11 millioner kroner i støtte til projekter, der understøtter væksten og udviklingen i landdistrikter og på de små øer.

Gode erfaringer fra store virksomheder skal styrke arbejdet med samfundsansvar

Nyhed
9. juni 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen tager nu endnu et skridt for at gøre det lettere for virksomheder at arbejde med deres samfundsansvar. Det sker med offentliggørelsen af en ny analyse af, hvordan virksomheder lever op til lovens krav om samfundsansvar. Analysen indeholder gode eksempler fra flere af landets største virksomheder, som kan inspirere andre.

Udviklingsplan udpeger 18 feriesteder på den danske Vestkyst

Pressemeddelelse
8. juni 2018

Partnerskab for Vestkystturisme har i dag 8. juni offentliggjort en ny udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en drivkraft for turismevæksten i Danmark. Én af planens centrale elementer er udpegningen af 18 udvalgte feriesteder, hvor turismeudviklingen fremover skal koncentreres.

Ny økonomiaftale med KL er på plads med et klart løft af kernevelfærden

Pressemeddelelse
7. juni 2018

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2019, der prioriterer den borgernære kernevelfærd med 2,3 mia. kr.

26 millioner kroner skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse
7. juni 2018

Nyt projekt skal mindske antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet gennem landsdækkende inklusionsindsatser. Projektet har netop fået tilsagn om 26 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Socialfond.

Kopihandel udgør fortsat et massivt problem

Pressemeddelelse
6. juni 2018

Handel med kopivarer koster hvert år tusindvis af arbejdspladser og tabt omsætning i milliardklassen for virksomheder i Danmark. Det viser nye tal fra EU, der for første gang opgør konsekvenserne af kopihandel inden for 13 sektorer i anledning af Verdens Anti-Piratkopieringsdag den 6. juni.

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Nyhed
5. juni 2018

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2019, der sikrer et solidt økonomisk løft til sundhedsområdet næste år.

Danmark underskriver fælles europæisk blockchain-erklæring

Pressemeddelelse
4. juni 2018

Erhvervsministeren underskriver på vegne af regeringen erklæring om blockchain-partnerskab, som skal arbejde for en fælles europæisk blockchain-infrastruktur.

Historisk vækst fortsætter i de danske skibsregistre

Nyhed
1. juni 2018

Rederierne TORM og NORDEN flager tilsammen 11 skibe ind under Dannebrog. Dermed fortsætter den historiske udvikling, som i maj 2018 betød, at de danske skibsregistre nåede 20 mio. bruttoton for første gang nogensinde og nu er de hurtigst voksende skibsregistre i verden. ​

Fire nye initiativer skal forbedre turisters adgang til kollektiv transport

Pressemeddelelse
28. maj 2018

Projektgruppen ”Styrket dialog om turisters anvendelse af den kollektive transport” har offentliggjort en rapport med fire konkrete initiativer, der skal forbedre turisternes adgang.

Nemmere at være forbruger i en digital verden

Pressemeddelelse
25. maj 2018

Regeringen lancerer i dag sin forbrugerpolitiske strategi ”Forbruger i en digital verden”. Den skal gøre det nemmere at træffe gode valg i en tid med både nye digitale muligheder og udfordringer. Strategien indeholder 24 konkrete initiativer.

Turisme skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark

Pressemeddelelse
25. maj 2018

Det går godt i dansk turisme. Det viser VisitDenmarks årsberetning, der blev offentliggjort i går den 24. maj 2018. For turismen skabte i 2016 en omsætning på 108,1 mia. kr. og 136.000 arbejdspladser fordelt i hele landet.

Politisk aftale giver et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem

Pressemeddelelse
24. maj 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.

Fælles forståelse af styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats

Pressemeddelelse
23. maj 2018

Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges.

Opfølgning på Konkurrencerådets rapport om realkreditmarkedet

Pressemeddelelse
22. maj 2018

Konkurrencerådet afgav i sin rapport om realkreditmarkedet en række anbefalinger til at skabe bedre vilkår for forbrugerne. Anbefalingerne er efterfølgende blevet drøftet i den finansielle forligskreds (regeringen, DF, S, RV, SF), hvor der nu er enighed om opfølgningen.

Danmark er fortsat EU’s digitale frontløber

Pressemeddelelse
18. maj 2018

Danmark er fortsat EU’s mest digitale land. Det viser den årlige EU-undersøgelse af virksomheders, borgeres og de offentlige myndigheders digitalisering i EU-medlemslandene. Danmark topper indekset foran Sverige, Finland og Nederlandene.

Regeringen styrker udviklingen af hovedstadsområdet

Pressemeddelelse
18. maj 2018

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes befolknin-gen i hovedstadsområdet at stige med 200.000 frem mod 2030. Det skaber en række udfordringer i forhold til at imødekomme behovet for nye boliger, trafikbelastning af infrastrukturen og bevare hoved-stadsområdet som attraktivt og grønt.

Politisk aftale om dele- og platformsøkonomi

Nyhed
17. maj 2018

Regeringen har i dag med sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale, der skaber bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.

Øget konkurrence om opgaverne skal give den bedst mulige service for pengene

Pressemeddelelse
16. maj 2018

Regeringen præsenterer et udspil, der skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet med den private sektor.

Regeringen styrker indsatsen for at øge it-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelse
15. maj 2018

Med den kommende Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed styrker regeringen indsatsen for at understøtte it-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder som del af et samlet stærkt dansk cyberforsvar.

Erhvervsminister udpeger ny formand for Iværksætterpanelet

Pressemeddelelse
11. maj 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udpeger Tommy Andersen som ny formand for Iværksætterpanelet.

Blockchain-teknologi skal forny og lette skibsregistrering

Pressemeddelelse
11. maj 2018

Digitalisering skal overflødiggøre de halve jordomrejser, som i dag er en del af mange skibshandler. Med brug af blockchain-teknologi til skibsregistrering vil Erhvervsministeriet sigte efter store byrdelettelser for Det Blå Danmark.

Digital Hub Denmark er nu skudt i gang

Pressemeddelelse
9. maj 2018

Digital Hub Denmark er nu stiftet mellem staten, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark. Det offentlig-private partnerskab skal bidrage til, at Danmark er blandt de førende digitale vækstmiljøer i Europa indenfor kunstig intelligens, Big Data og Internet of Things. Bestyrelsesformanden for foreningen Digital Hub Denmark er Per Kogut, CEO i NNIT.

Regeringen nedsætter vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Pressemeddelelse
8. maj 2018

Regeringen nedsætter nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation. Formand for vækstteamet bliver CEO i COWI Lars-Peter Søbye.

Viser 30 af 1189
Vis 30 mere
Tema