Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Pressemeddelelse
16. oktober 2017

Årlige krav om effektiviseringer i vandsektoren betyder, at danskerne sparer 298 millioner kroner på vand og spildevand i 2018.

Danmark indgår maritim samarbejdsaftale med Japan

Pressemeddelelse
12. oktober 2017

Danmark og Japan har netop indgået en maritim aftale for at styrke samarbejdet mellem Danmark og Japan.

Ny strategi skal fremme deleøkonomien i Danmark

Pressemeddelelse
9. oktober 2017

Regeringen har i dag lanceret en samlet strategi for vækst gennem deleøkonomi. Strategien indeholder en række initiativer, der vil gøre det lettere at være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt at være forbruger, samtidig med at skattebetalingen sikres.

Invitation til pressemøde: Lancering af regeringens Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Pressemeddelelse
6. oktober 2017

Mandag d. 9. oktober kl. 11.00 vil erhvervsministeren, skatteministeren og transport-, bygnings- og boligministeren præsentere regeringens deleøkonomiske strategi. Pressemødet vil blive afholdt på Hotel Hesselet i Nyborg.

Doorstep om indledende forhandlinger af Erhvervs- og Iværksætterinitiativer

Pressemeddelelse
5. oktober 2017

I dag, torsdag den 5. oktober indleder regeringen forhandlingerne af Erhvervs- og Iværksætterinitiativerne. I den forbindelse er pressen velkommen til et kort doorstep kl. 11.55 i Erhvervsministeriet.

Erhvervsministeren opfordrer EU-Kommissionen til at udarbejde ny CSR-handlingsplan

Nyhed
5. oktober 2017

EU står i dag uden en fælles CSR-handlingsplan. I et brev opfordrer erhvervsministeren derfor, sammen med udviklingsministeren og en række andre lande, Kommissionen til at udarbejde en ny handlingsplan, der kan vise vejen for CSR i Europa.

Ny vækstpartnerskabsaftale skal styrke outdoor-turismen og fødevareerhvervet på Bornholm

Pressemeddelelse
4. oktober 2017

Regeringen og Vækstforum Bornholm vil med den nye vækstpartnerskabsaftale styrke natur- og friluftsturismen og fødevareerhvervet på Bornholm – bl.a. gennem en indsats, der skal understøtte afsætningen af lokalt producerede fødevarer, og ved at afdække mulighederne for at etablere en ny fødevareuddannelse.

Erhvervsministeren vil ændre konkurrenceloven

Pressemeddelelse
4. oktober 2017

Et nyt forslag om ændring af konkurrenceloven skal blandt andet gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de kan indgå i konsortier, når de byder på offentlige opgaver.

Rejsegarantifonden tilpasses moderne rejseformer

Pressemeddelelse
3. oktober 2017

Nyt lovforslag skal ændre rejsegarantifondsloven, så forbrugerbeskyttelsen tilpasses den digitale udvikling på rejsemarkedet.

Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for 2018

Nyhed
2. oktober 2017

Erhvervsministeren fastsætter kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark og på Færøerne

Vestjysk fyrtårn får landdistriktsprisen 2017

Pressemeddelelse
2. oktober 2017

Det blev det vestjyske fyrtårn, Bovbjerg Fyr, der i dag fik overrakt landdistriktsprisen 2017 af erhvervsminister Brian Mikkelsen. Prisen går til de frivillige ildsjæle, som har gjort Bovbjerg Fyr til et lokalt kulturcenter og fællesskab, der tiltrækker mere end 50.000 gæster om året.

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne 3. kvartal 2017

Nyhed
28. september 2017

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne 3. kvartal 2017

Brian Mikkelsen besøger London for at øge kendskabet til København som finansielt center

Pressemeddelelse
28. september 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøger den 28. og 29. september London i forbindelse med projektet ”Consider Copenhagen.” Det sker sammen med et team af direktører fra den finansielle sektor i Danmark samt repræsentanter fra Københavns Kommune og Copenhagen Capacity.

Iværksætterpanelet klar med anbefalinger

Pressemeddelelse
25. september 2017

Iværksætterpanelet afleverer i dag deres 13 hovedforslag til, hvordan regeringen kan skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark, hvor flere virksomheder realiserer deres fulde vækstpotentiale.

Pressemøde: Iværksætterpanelet afleverer anbefalinger til regeringen

Pressemeddelelse
22. september 2017

Mandag den 25. september modtager erhvervsminister Brian Mikkelsen Iværksætterpanelets anbefalinger fra panelets formand Tommy Ahlers. Det sker på et pressemøde kl. 09.30 hos Founders på Vesterbro.

Ny aftale baner vejen for billigere og sikrere biler

Pressemeddelelse
22. september 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler. Samtidig er parterne nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebælts-forbindelsen og en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor.

Brian Mikkelsen præsenterer FinTech-initiativer

Pressemeddelelse
21. september 2017

Regeringen fik før sommerferien Folketingets tilslutning til, at Finanstilsynet allerede fra i år får øgede ressourcer til at styrke arbejdet med FinTech. Der igangsættes derfor nu fem initiativer i Finanstilsynet, der skal gøre det lettere for FinTech-iværksættere at komme i gang i Danmark og gøre det lettere at anvende ny teknologi på det finansielle område. De første initiativer skydes i gang allerede fra den 1. oktober 2017.

Kommissionen offentliggør resultattavle for EU-implementering

Nyhed
20. september 2017

Europa-Kommissionen offentliggør med mellemrum en resultattavle for implementering af regler i det indre marked. Resultattavlen måler EU-medlemslandenes indsats og præstation vedrørende rettidig og korrekt implementering (det såkaldte Single Market Scoreboard).

Erhvervsministeren rejser til Israel for at øge samarbejdet inden for iværksætteri og life science

Pressemeddelelse
15. september 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen rejser lørdag d. 16. september og frem til tirsdag d. 19. september til Israel sammen med en erhvervsdelegation. Turen skal åbne døre for øget eksport og samarbejde med israelerne inden for iværksætteri, life science og digital health.

Norden styrker samarbejde på konkurrenceområdet

Pressemeddelelse
8. september 2017

En ny aftale mellem de nordiske lande vil styrke samarbejdet om efterforskning af konkurrencesager. Aftalen giver mulighed for, at de nordiske konkurrencemyndigheder kan indhente oplysninger og udføre kontrolundersøgelser for hinanden.

Vækstpartnerskabsaftale skal styrke fødevareerhvervet og grøn energi i Midtjylland

Pressemeddelelse
8. september 2017

Regeringen og Vækstforum Midtjylland har indgået en vækstpartnerskabsaftale, der skal styrke rammerne for fødevareerhvervet, udbrede de teknologiske kompetencer samt understøtte mulighederne for vækst i grøn energi

Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Pressemeddelelse
7. september 2017

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene.

Invitation til doorstep om Fair og lige konkurrence

Pressemeddelelse
6. september 2017

Regeringen præsenterer udspil til fair og lige konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder

Regeringen og Syddansk Vækstforum indgår vækstpartnerskabsaftale

Pressemeddelelse
5. september 2017

Regeringen og Syddansk Vækstforum har indgået en vækstpartnerskabsaftale, der skal understøtte udviklingen af et nyt Center for Industriel Elektronik, fremme mulighederne for teknologisk og digital læring samt matche designere med SMV’er med henblik på at udvikle nye teknologier og forretningsmuligheder.

Etablering af nyt satellitkontor i Sorø

Pressemeddelelse
1. september 2017

Sorø Station kan blive centrum for et helt nyt og spændende initiativ med store perspektiver. Regeringen har nemlig sat penge af på næste års finanslov til et særligt satellitkontor for videnspersoner i den gamle stationsbygning i Sorø.

Erhvervs- og iværksætterudspil skal styrke fremtidens virksomheder

Pressemeddelelse
30. august 2017

Regeringen vil gøre det lettere for flere danske virksomheder at vokse sig til globale erhvervssucceser. Med erhvervs- og iværksætterudspillet "Sammen om fremtidens virksomheder" afsætter regeringen 800 mio. kr. i 2018 stigende til 2 mia. kr. frem mod 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur.

Vækstpartnerskabsaftale skal styrke uddannelse og digitalisering i Region Sjælland

Pressemeddelelse
29. august 2017

Regeringen og Vækstforum Sjælland har i dag indgået en ny vækstpartnerskabsaftale, der skal fremme digitalisering og sikre nye muligheder for uddannelse, der er målrettet erhvervslivets behov. Også turismen får et løft i form af opbakning til en ny fælles retning for regionens aktører.

Regeringen præsenterer erhvervs- og iværksætterudspil

Pressemeddelelse
29. august 2017

Invitation til pressemøde: Onsdag den 30. august præsenterer erhvervsminister Brian Mikkelsen, finansminister Kristian Jensen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll regeringens erhvervs- og iværksætterudspil. Det sker på et pressemøde kl 10.00 hos Trustpilot.

Regeringen vil sænke skatten på arbejde, biler og pension med 23 mia. kr.

Nyhed
29. august 2017

Danskere på tværs af indkomstgrupper får markante skattelempelser med regeringens udspil, som har særligt fokus på at øge gevinsten ved at være i arbejde og yde en ekstra indsats.

Fremgang i anvendelsen af ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler

Nyhed
29. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført den årlige evaluering af statslige ordregiveres brug af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler ved uddannelses- og praktikaftaler.

Viser 30 af 1061
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.