Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Ny analyse: Vækstpotentiale inden for turisme for personer med fysisk funktionsnedsættelse

Pressemeddelelse
24. maj 2017

Omkring 8 pct. af alle turismeovernatninger i Danmark foretages af personer med personer med fysisk funktionsnedsættelse, og markedet for såkaldt ’tilgængelig turisme’ er i vækst. Der er derfor et kommercielt vækstpotentiale i at styrke de danske ferietilbud og –oplevelser for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Det viser en ny analyse om Danmark som tilgængelig feriedestination for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse.

EU bekræfter sund finanspolitik og reformbehov i Danmark

Nyhed
22. maj 2017

I år lægger EU-Kommissionen ikke op til en finanspolitisk anbefaling til Danmark. Det er konklusionen af Kommissionens årlige gennemgang af dansk økonomi. Til gengæld Danmark bør fremme konkurrencen i servicesektoren.

Blockchain-teknologi baner vejen for digitalisering

Pressemeddelelse
22. maj 2017

Søfartsstyrelsen igangsætter et pilotprojekt, der skal undersøge værdien af blockchain-teknologi.

Erhvervsminister nedsætter udvalg for Landdistriktspuljen

Pressemeddelelse
15. maj 2017

Erhvervsministeren har nedsat et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, der skal bedømme ansøgninger til Landdistriktspuljen. Udvalget får fire medlemmer med Grethe Saabye som formand, og vil allerede nu til den igangværende ansøgningsrunde være med i bedømmelsen af ansøgninger.

50 mio. kr til digital opgradering af SMVer og nytænkning af turisme-tilbud

Pressemeddelelse
15. maj 2017

To nye projekter har i dag fået tilsagn om 50 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Regionalfond. Projekterne skal gøre op til 75 små- og mellemstore virksomheder mere digitale og skabe innovation og nye virksomheder inden for turisme-erhvervet.

Planlovens ekspropriationsbestemmelser skal under lup

Pressemeddelelse
15. maj 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat Ekspropriationsudvalget med advokat Håkun Djurhuus som formand. Ekspropriationsudvalget skal foretage en nærmere undersøgelse af planlovens ekspropriationsbestemmelser.

Dialogmøde om fars orlov: Regering og virksomheder tænker ud af boksen

Nyhed
11. maj 2017

Fædres brug af orlov er en vigtig prioritering for regeringen og for stadig flere danske virksomheder.

Digitalt Vækstpanel afleverer 33 ambitiøse anbefalinger til regeringen

Pressemeddelelse
9. maj 2017

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel, hvor koncernchef for Danfoss A/S Niels B. Christiansen er formand. Digitalt Vækstpanel har en vision om, at Danmark skal være en digital frontløber, der er hurtigst og bedst til at udnytte og skabe gevinsterne ved digitalisering.

Ny redegørelse: Dansk erhvervsliv har i 2016 fået byrdelettelser for 1,1 mia. kr.

Pressemeddelelse
9. maj 2017

En ny redegørelse viser, at danske virksomheder i 2016 fik lettet byrder for 1,1 mia. kr. Samtidigt har fælles ikrafttrædelsesdatoer, regeringens byrdestop og gennemførslen af en lang række regelforenklingsforslag gjort det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Invitation til pressemøde: Digitalt Vækstpanel præsenterer anbefalinger

Nyhed
4. maj 2017

Digitalt vækstpanel fremlægger på tirsdag sine anbefalinger til, hvordan politikere og myndigheder kan skabe optimale rammer for at Danmark og dansk erhvervsliv kan udnytte den digitale omstilling.

Danmark skal investere i den digitale omstilling

Pressemeddelelse
4. maj 2017

Virksomheder, som er digitale, er også mere produktive, viser Erhvervsministeriets nye redegørelse om Danmarks digitale vækst. Der er derfor vækstpotentiale i den digitale omstilling, hvis vi investerer og virksomhederne kan få medarbejdere med stærke digitale kompetencer, fastslår erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Erfarne business angels indgår første aftaler med matching fond

Pressemeddelelse
3. maj 2017

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, har lanceret en business angel matching fond, der ved at matche investeringer fra danske business angels skal øge adgang til risikovillig kapital for danske virksomheder. De to første business angels, Stig Hølledig og Ole Skov, har nu indgået aftaler med fonden, og den første investering er foretaget.

Bredt politisk flertal sikrer tryghed for boligejere

Nyhed
2. maj 2017

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har i dag indgået forlig om en ny model for boligbeskatning.

Meddelelse om fastsættelse af en systemisk kapitalbuffer for færøske kreditinstitutter

Nyhed
2. maj 2017

Erhvervsministeren fastsætter en systemisk kapitalbuffer for færøske kreditinstitutter på 1 pct. fra den 1. januar 2018.

Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for de grønlandske SIFIer for 2018

Nyhed
2. maj 2017

Finanstilsynet har 28. april 2017 udpeget Grønlandsbanken som et syste-misk vigtigt finansielt institut (SIFI) på Grønland.

Regeringen har fuldt fokus på landdistrikterne - og flere initiativer er på vej

Pressemeddelelse
30. april 2017

Regeringen har nu gennemført over halvdelen af de mere end 120 initiativerne fra udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark. Et tal der, når danskerne går på sommerferie, vil være vokset til tre fjerdedele.

Nye fælles retningslinjer skaber klarhed om passagersejlads på Flensborg Fjord

Pressemeddelelse
28. april 2017

Danmark og Tyskland har netop indgået en aftale om fælles retningslinjer for godkendelse af skibe til passagersejlads på Flensborg Fjord. Tidligere har forskellige regler i de to lande skabt problemer.

Vinderidé i sjællandsk konkurrence viser stort potentiale for deleøkonomi mellem virksomheder

Nyhed
27. april 2017

En idé om B2B-deling af maskiner og materiel vandt Region Sjællands idékonkurrence på Challenges.dk. Med konkurrencen inviterede regionen til åben idéudvikling for at finde deleøkonomiske løsninger for virksomheder. Et koncept som erhvervsminister Brian Mikkelsen gerne ser mere af i fremtiden.

Digitalisering er blevet et væsentligt vækstvilkår

Pressemeddelelse
25. april 2017

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017 viser, at Danmark fortsat er udfordret af lav produktivitet og lave erhvervsinvesteringer. Redegørelsen viser også, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive, hvilket ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen understreger behovet for et skarpt digitalt fokus i danske virksomheder.

Folketinget vedtager ny markedsføringslov

Pressemeddelelse
25. april 2017

Folketinget har i dag med bredt flertal (Regeringen (VLAK) og S, DF, RV og SF) vedtaget en ny markedsføringslov, der sikrer gode rammer for forbrugerne og forbedrer konkurrencevilkårene for virksomhederne. Loven træder i kraft 1. juli 2017.

Den nordisk-baltiske region som digital frontløber

Nyhed
25. april 2017

De nordisk-baltiske lande vil styrke samarbejdet om digitalisering for at udnytte regionens digitale styrker til økonomisk vækst og bedre velfærd. Det var konklusionen på dagens nordisk-baltiske ministerkonference i Oslo.

Erhvervsministeren modtager anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark

Pressemeddelelse
21. april 2017

Regeringen modtager i dag Vækstteamet for Det Blå Danmarks anbefalinger til, hvordan Danmark kan fastholde sin maritime styrkeposition i årene frem mod 2025.

OL og maritimt samarbejde på dagsordenen på Japan-besøg

Pressemeddelelse
21. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen tager den kommende uge til Japan for at forberede Danmarks deltagelse i de Olympiske Lege i Tokyo i 2020 og drøfte samhandlen og udvikling af det maritime samarbejde mellem Danmark og Japan.

Virksomheder bruger Vækstfonden til finansiering af ejendomme uden for store byer

Pressemeddelelse
20. april 2017

Vækstfonden oplever stor efterspørgsel på lån til finansiering af erhvervsejendomme uden for de større byer. Godt 50 små og mellemstore virksomheder fik lån til ejendomsfinansiering for over 230 mio. kroner i 2016, og efterspørgslen er fortsat høj.

Pressemøde: Præsentation af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark

Pressemeddelelse
18. april 2017

Erhvervsministeren og Vækstteamet for Det Blå Danmark indbyder til pressemøde på DFDS-skibet Ark Futura i Københavns Frihavn fredag d. 21. april kl. 08.55. Tilmelding påkrævet.

Stor interesse for digital omstilling i danske produktionsvirksomheder

Pressemeddelelse
11. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over stor interesse fra SMVer om at søge midler til en digital opgradering i regeringens erhvervspartnerskab for Avanceret Produktion i første runde. Nu åbner en ny ansøgningsrunde

Regeringen nedsætter iværksætterpanel

Pressemeddelelse
7. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre Danmark til et af de bedste iværksætterlande i Europa. Det skal et nyt iværksætterpanel bidrage til. Panelet skal kaste lys over, hvordan rammevilkårene for både iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark bliver bedre.

Borgermøder i Østerild og Høvsøre om testcenter for vindmøller

Pressemeddelelse
7. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til to borgermøder om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre lørdag den 8. april.

Vækstfonden vil børsnotere virksomheder i Danmark

Pressemeddelelse
7. april 2017

Et stærkt samarbejde med private investorer og danske vækstvirksomheder har skabt gode resultater i Vækstfonden. Nu vil fonden bruge erfaringerne til at bane vej for børsnoteringer af små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Brian Mikkelsen vil hjælpe FinTech-iværksættere

Pressemeddelelse
7. april 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre det lettere for FinTech-iværksættere at etablere sig i Danmark.

Viser 30 af 987
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.