Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Offentliggørelsen af evaluering om måltal for kvinder i virksomheders ledelser

Nyhed
15. december 2017

Erhvervsministeriet offentliggør i dag evaluering af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Evalueringen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Regeringen vil have mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

Pressemeddelelse
15. december 2017

Udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”. Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, og forbereder en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal.

EU’s vækstplan: Vækstfonden indgår rekordstor aftale om midler til danske SMV’er

Pressemeddelelse
15. december 2017

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, har indgået en ny garanti-aftale på 1,6 mia. kr., der giver Vækstfonden mulighed for at skrue yderligere op for sine finansieringer til SMV’er. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over den nye aftale, der er den største af sin art i Vækstfondens historie.

Regeringen opretter nyt råd for virksomheders samfundsansvar

Pressemeddelelse
14. december 2017

Virksomhederne er nøglespillere, når samfundets udfordringer skal løses. Derfor vil regeringen oprette et nyt uafhængigt råd, der skal styrke virksomheders samfundsansvar og engagement i FN’s verdensmål.

9 millioner kroner målrettes de danske landdistrikter

Pressemeddelelse
13. december 2017

35 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de over 9 millioner kroner i støtte til deres projekter i landdistrikterne og på de små øer i hele Danmark.

Regeringen sender lovforslag om udvidelse af de to testcentre for store vindmøller i Høvsøre og Østerild i høring

Pressemeddelelse
11. december 2017

I dag sendes udkast til lovforslag om at udvide de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild i høring. Med lovudkastet udvides centrene med i alt fire nye testpladser. Dermed fremtidssikres den teknologiske udvikling, idet der gives mulighed for, at møllerne kan øges i højden. Centrene vil i fremtiden kunne rumme 16 testpladser, hvor det vil være muligt at teste avanceret teknologi og nye vindmølletyper.

Erhvervsministeren vil gøre reguleringen parat til autonome skibe

Pressemeddelelse
8. december 2017

Ny rapport om regulering af autonome skibe giver en klar anbefaling om, at regulering skal ske i internationalt regi.

Basel-komitéens endelige anbefalinger offentliggjort

Pressemeddelelse
7. december 2017

De ventede anbefalinger til kreditinstitutters kapitalkrav er i dag offentliggjort af Basel-komitéen. Kravene kan betyde, at institutterne skal polstre sig med væsentligt mere kapital. Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil arbejde for, at danske kreditinstitutter ikke rammes unødigt hårdt.

Succesfuldt dansk-kinesisk turismeår fejres med afslutningsceremoni.

Pressemeddelelse
5. december 2017

Danmark og Kina har i 2017 markeret det dansk-kinesiske turismeår med en række arrangementer og initiativer i både Danmark og Kina. Erhvervsminister Brian Mikkelsen deltager sammen med H.K.H. Kronprinsen den 5. december 2017 i afslutningsceremonien på Det Kgl. Teater.

Ændring til konkurrenceloven giver klarere regler for konsortier

Pressemeddelelse
1. december 2017

Folketinget har i går vedtaget en ændring af konkurrenceloven. Ændringen skal gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder er lovligt, når de går sammen og byder på offentlige opgaver.

Nye regler skal bidrage til fortsat vækst i den maritime sektor

Pressemeddelelse
30. november 2017

Folketinget har i dag vedtaget en række nye initiativer på søfartsområdet, som bl.a. forbedrer mulighederne for fastholdelse og vækst i maritime aktiviteter i Danmark og fremmer handel med brugte fritidsfartøjer.

Presseinvitation: Afslutning på det danske-kinesiske turismeår 2017

Pressemeddelelse
29. november 2017

Pressen inviteres hermed til at deltage i afslutningen af det dansk-kinesiske turismeår 2017

Bred politisk aftale om en mere robust andelsboligsektor

Pressemeddelelse
27. november 2017

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er i dag blevet enige om at gennemføre en række tiltag på an-delsboligområdet. Tiltagene skal bidrage til at skabe en mere sund og robust andelsboligsektor.

Presseinvitation til muligt doorstep: Aftale på andelsboligområdet

Pressemeddelelse
26. november 2017

Mandag d. 27. november afholdes afsluttende politiske forhandlinger om en aftale på andelsboligområdet. I den forbindelse inviteres pressen til et muligt doorstep.

Gassikkerhedsreglerne moderniseres

Pressemeddelelse
16. november 2017

Folketinget behandler i dag et forslag til en ny lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Målet er at modernisere og forenkle reglerne, så det 25 år gamle regelsæt kan blive nemmere og mere fleksibelt for virksomhederne at leve op til.

Erhvervsliv roser erhvervs- og iværksætterinitiativer

Nyhed
13. november 2017

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er søndag blevet enige om en række initiativer, som skal styrke dansk erhvervsliv og iværksætteri. Erhvervslivet har taget godt imod initiativerne.

Erhvervs- og iværksætteraftale ruster danske virksomheder til fremtiden

Pressemeddelelse
12. november 2017

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Samlet afsættes 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur blandt andet med en aktiesparekonto. Samtidigt kan danskerne blandt andet se frem til lavere afgifter på typiske grænsehandelsfølsomme varer og en lempelse af elvarmeafgiften til gavn for vedvarende energi.

Afsluttende forhandlinger om erhvervs- og iværksætterpakke

Nyhed
12. november 2017

Søndag den 12. november afholdes afsluttende politiske forhandlinger om en erhvervs- og iværksætterpakke. I den forbindelse inviteres pressen til et muligt doorstep.

Erhvervs- og iværksætteraftale ruster danske virksomheder til fremtiden

Pressemeddelelse
12. november 2017

Søfartsstyrelsen slår nu dørene op i Korsør

Pressemeddelelse
10. november 2017

Erhvervsministeren indvier i dag Søfartsstyrelsens nye hovedkontor i Korsør. Søfartsstyrelsens flytning til Korsør er en del af regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser.

Erhvervsministeren vil fremme ansvarlige offentlige indkøb

Pressemeddelelse
8. november 2017

Hvis den offentlige sektor skal blive bedre til at lave ansvarlige offentlige indkøb, skal der gøres op med uklare krav til leverandørerne. Erhvervsministeren er nu gået i dialog med KL om at igangsætte en række initiativer på området.

Nye regler gør det nemmere for butikker at beskytte sig mod røveri

Nyhed
6. november 2017

Fra 1. januar 2018 kan butikker og andre betalingsmodtagere selv vælge, om de ønsker at modtage kontanter i tidsrummet kl. 22 til kl. 06. I områder med særlig røveririsiko vil kontanter kunne afvises fra kl. 20 til kl. 06. De nye regler skal gøre det nemmere for butikkerne at beskytte sig mod røveri.

’Orlov – ta’ det som en mand’: Ny kampagne skal få flere fædre til at tage mere orlov

Pressemeddelelse
3. november 2017

Danske mødre holder i gennemsnit næsten 10 gange så meget orlov som danske fædre. I en ny kampagne, der skydes i gang i dag, opfordrer regeringen sammen med en lang række virksomheder og organisationer fædre til at tage mere orlov under mottoet ”Orlov – ta’ det som en mand”.

Aftale om afviklingsplaner for mindre pengeinstitutter

Pressemeddelelse
30. oktober 2017

Ifølge lovgivningen skal der udarbejdes afviklingsplaner for blandt andet pengeinstitutterne. I den forbindelse har Finanstilsynet efter dialog med Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter (LOPI) offentliggjort principper og mål for afvikling og polstring af mindre pengeinstitutter.

Nu bliver reglerne for vandscootere og speedbåde strammet

Pressemeddelelse
27. oktober 2017

Krav om vandscooterbevis, forsikringskrav og øgede muligheder for sanktioner efter ulykker med vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer skal medvirke til øget sikkerhed på vandet.

Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

Pressemeddelelse
26. oktober 2017

Med de nye retningslinjer fremlægger regeringen en balanceret løsning, hvor vi understøtter et fortsat stabilt boligmarked til gavn for boligejerne. De nye retningslinjer skal således øge boligejernes robusthed for boliglån i husstande med høj gæld.

Kommunerne bærer nøglen til flere udbud

Pressemeddelelse
26. oktober 2017

Der er stor forskel på, hvor mange opgaver kommunerne sender i udbud. Forskellene skyldes hverken kommunestørrelse eller beliggenhed. I stedet skal forklaringen findes i de valg, som træffes lokalt i kommunerne. Det viser en ny analyse.

Nu kan der ansøges: 32 mio. kr. afsat til social inklusion

Pressemeddelelse
25. oktober 2017

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der i en landsdækkende indsats skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem indslusningsforløb i virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder.

Katrine Winding bliver ny direktør for Erhvervsstyrelsen

Pressemeddelelse
24. oktober 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget ny direktør for Erhvervsstyrelsen.

Regeringen fjerner flere bøvlede regler for erhvervslivet

Pressemeddelelse
19. oktober 2017

Regeringen har netop svaret på 45 forslag til regelforenklinger fra Virksomhedsforum for enklere regler. De fleste af de besvarede forslag handler om at lette erhvervslivet for unødvendige byrder fra offentlige digitale løsninger.

Viser 30 af 1091
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.