Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Hjælp til udsatte skal være god forretning

Pressemeddelelse
27. marts 2017

Nyt partnerskab skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse af udsatte ledige. Samtidig skal projektet bane vej for, at kommunerne kan bruge nye finansieringsmekanismer til deres sociale indsatser. Partnerskabet – som er søsat af Den Sociale Kapitalfond sammen med Erhvervsministeriet og en række fonde og kommuner - kan blive en god forretning for kommunerne.

Ny aftale om udvikling af Nordsøen

Pressemeddelelse
22. marts 2017

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale venstre indgået en fuldt finansieret aftale, der sikrer fremtidig udvikling i Nordsøen.

Ministre vil fordoble eksport af dansk energiteknologi

Nyhed
22. marts 2017

En ny eksportstrategi skal medvirke til at fordoble eksporten af dansk energiteknologi i 2030. Danmark har i dag en global førerposition inden for energiteknologier og løsninger og med dagens strategi er regeringens ambition at udbygge denne førerposition.

Nye anbefalinger peger på at styrket IT-sikkerhed kan give dansk erhvervsliv en konkurrencefordel

Pressemeddelelse
22. marts 2017

IT-sikkerheden i danske virksomheder skal styrkes gennem bedre viden om IT-sikkerhed, mere kvalificeret efterspørgsel samt klare regler på området. Sådan lyder anbefalingerne til erhvervsministeren fra Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed.

Det Blå Danmark stiller skarpt på autonome skibe

Pressemeddelelse
20. marts 2017

Autonome skibe kan i fremtiden få en central rolle for Det Blå Danmark. Men der er behov for at udvikle teknologiløsninger og indtænke driftssikkerhed til fremtidens autonome skibe. Det viser en foranalyse udarbejdet af DTU og Søfartsstyrelsen.

Aftale om nye vindmølle-testpladser på plads

Pressemeddelelse
15. marts 2017

Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position inden for avanceret produktion af vindteknologi. RV har tilsluttet sig aftalen.

Redegørelse om ”Panama-Papers” fremlagt

Pressemeddelelse
14. marts 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag med de politiske partier drøftet Finanstilsynets endelige undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-Papers”. Ifølge redegørelsen har bankerne ikke haft tilstrækkelig fokus på hvidvaskreglerne, og erhvervsministeren vil nu drøfte konkrete initiativer med partierne.

Erhvervsministeriet sender vækstrådgiver til Iran

Nyhed
10. marts 2017

I forbindelse med regeringens udvidelse af myndighedssamarbejdet i en række nye lande, sender Erhvervsministeriet nu en vækstrådgiver til Iran.

Danske iværksættere ser positivt på fremtiden

Pressemeddelelse
6. marts 2017

I dag udkommer den største nationale undersøgelse af iværksætteriet - Iværksætterbarometer 2017. I rapporten konkluderes det blandt andet, at der er en stor optimisme at spore blandt danske iværksættere samt høje forventninger til vækst, omsætning og jobskabelse. Men der er også samtidig brug for at styrke kulturen omkring iværksætteri, sådan at de gode tendenser fortsætter.

Erhvervsministeren rejser til USA for at sælge dansk greentech og hente inspiration

Pressemeddelelse
5. marts 2017

I dag rejser erhvervsministeren til USA, hvor han skal bane vejen for øget dansk eksport af vind- og vandteknologi. Undervejs mødes han blandt andet med Trumps nye transportminister. Og så skal han se nærmere på, hvordan amerikanerne fremmer innovation og iværksætteri.

Forbrugerne sparer i år 231 mio. kroner pga. effektivisering af vandselskaberne

Pressemeddelelse
4. marts 2017

Årlige effektiviseringskrav til vandsektoren betyder, at danskerne i 2017 sparer hele 231 millioner kroner på vand. Effektiviseringskrav siden 2011 har samlet set givet besparelser på 1,3 milliarder kroner årligt fra 2017 og frem.

23 mio. kr. til socialøkonomiske virksomheder

Nyhed
3. marts 2017

Erhvervsministeren har i dag, på et møde med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, offentliggjort, at 23 mio. kr. fra EU’s socialfondsmidler skal bruges til, at socialøkonomiske virksomheder, med beskæftigelsesfremmende formål, får støtte til at udvikle deres forretning.

Danmark fortsat i den digitale førertrøje

Pressemeddelelse
3. marts 2017

Danmark indtager endnu engang førstepladsen som EU’s mest digitale land. Det viser Europa-Kommissionens netop offentliggjorte indeks over virksomheders, borgeres og de offentlige myndigheders digitalisering i EU-medlemslandene. Danmark topper indekset foran de øvrige nordiske lande.

Regeringen ønsker fair konkurrence mellem offentlige og private virksomheder

Pressemeddelelse
3. marts 2017

Regeringen mødes i dag med række erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner for at drøfte spillereglerne for konkurrencen mellem det offentlige og private virksomheder. Det er regeringens klare mål at sikre, at private virksomheder ikke konkurrerer på ulige vilkår på områder, hvor de er i konkurrence med det offentlige om opgaver.

Dansk Vækstkapital II rejser yderligere 255 mio. kr. til investering i mindre virksomheder med vækstpotentiale

Pressemeddelelse
1. marts 2017

Dansk Vækstkapital II, der blev etableret i november 2015, har ved second closing rejst yderligere 255 mio. kr. Fonden har i anden runde fået tilsagn fra både eksisterende og nye investorer og lander på 2,9 mia. kr.

Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Pressemeddelelse
28. februar 2017

Erhvervsministeren har udnævnt tre uafhængige medlemmer af Det Systemiske Risikoråd, der rådgiver regeringen om forebyggelse af systemiske finansielle risici. Nyt medlem er Ida Wolden Bache, executive director i Norges Bank, og derudover er professor Torben M Andersen og forhenværende direktør i Nordea Peter Schütze genudnævnt for en fireårig periode.

Væsentlige virkninger på landdistrikterne skal fremgå af lovforslag

Pressemeddelelse
27. februar 2017

Regeringen vil ændre sine retningslinjer for lovudarbejdelse, så det fremover skal fremgå direkte af lovbemærkningerne, når der er væsentlige konsekvenser for landdistrikterne. Det skal understøtte regeringens fokus på vækst og udvikling i hele Danmark.

Det indre marked har givet Danmark en økonomisk gevinst på 100 mia. kr.

Pressemeddelelse
25. februar 2017

Ny rapport vurderer, at Danmarks deltagelse i det indre marked giver gevinster i form af 5 % højere BNP og en årlig merindtægt på ca. 65.000 kr. for en gennemsnitsfamilie.

Erhvervsministeren åbner dansk-kinesisk turismeår i Kina

Pressemeddelelse
24. februar 2017

I dag blev dansk-kinesisk turismeår 2017 officielt skudt i gang ved en åbningsceremoni i Beijng, hvor det blandt andet blev offentliggjort, at HKH Kronprins Frederik er protektor for turismeåret.

Danmark og Kina indgår ny samarbejdsaftale om grøn maritim teknologi, skibsbygning og offshore-udstyr

Pressemeddelelse
23. februar 2017

Erhvervsministeren underskrev i dag en ny dansk-kinesisk samarbejdsaftale om grøn maritim teknologi, skibsbygning og offshore-udstyr.

Erhvervsministeren rejser til Kina for at styrke turismen og det maritime samarbejde

Pressemeddelelse
22. februar 2017

Når erhvervsminister Brian Mikkelsen i aften rejser til Kina, er det for at sætte den afgørende underskrift på to vigtige samarbejdsaftaler som vil gavne det danske erhvervsliv.

Regler på andelsboligmarkedet kigges efter i sømmene

Pressemeddelelse
20. februar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har inviteret Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation og FinansDanmark til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan forbedre reglerne på andelsboligområdet.

Nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Nyhed
20. februar 2017

Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslaget om modernisering af planloven i Folketinget. Hensigten er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Brug af privat NemID til erhverv gør indberetning nemmere for små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelse
20. februar 2017

Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder.

Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale lån

Pressemeddelelse
17. februar 2017

Erhvervsministeriet lancerer Dansk Landbrugskapital, efter at fire pensionskasser har givet tilsagn om at investere i fonden. Dansk Landbrugskapital er nu klar til at yde investeringslån for 1 mia. kr. til effektive landbrug, der er belastede af høj gæld.

Ny sammensætning af Basel-ekspertgruppe på plads

Nyhed
13. februar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nu ændret på sammensætningen af den såkaldte Basel-ekspertgruppe, så fire af gruppens medlemmer nu er kvinder.

Nyt Planklagenævn er nedsat

Pressemeddelelse
10. februar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand. Planklagenævnet bliver en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg og skal behandle sager på planområdet som følge af regeringens modernisering af planloven.

Nudging-eksperiment resulterede i aktivt tandlægevalg hos unge i Roskilde

Pressemeddelelse
10. februar 2017

Et forsøg med en digital tandlægevælger, der indeholdt information om tandlægers pris og beliggenhed, har skabt større prisbevidsthed og flere aktive tandlægevalg blandt 18-årige i Roskilde Kommune.

Erhvervsministeren udpeger formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Pressemeddelelse
9. februar 2017

Formanden og de øvrige medlemmer i det nye Miljø- og Fødevareklagenævn er netop blevet udpeget. Nævnet, som er en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg, skal behandle sager om miljø, natur og fødevarer.

Landdistriktspuljen åbner for nye projekter for 10 mio. kr.

Pressemeddelelse
9. februar 2017

Landdistriktspuljen åbner nu for ansøgninger til projekter inden for temaerne ”Den moderne landsby”, ”Branding af lokale potentialer” og ”Projekter på de små øer.” I alt kan der søges om 10 mio. kr., der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Viser 30 af 946
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.