Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Flere udbud opdeles til gavn for små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelse
23. juni 2017

Offentlige myndigheder benytter muligheden i den nye udbudslov for at bryde kontrakter op i mindre aftaler af hensyn til de små- og mellemstore virksomheder. Men myndighederne glemmer ofte at forklare, hvis de vælger ikke at bryde kontrakten op.

Erhvervsministeren inddrager dansk erhvervsliv i Brexit-forhandlinger

Pressemeddelelse
21. juni 2017

Erhvervsministeren mødtes i dag, onsdag den 21. juni 2017, med en række organisationer for at drøfte særlige danske interesser i de netop indledte forhandlinger mellem EU og Storbritannien.

Ambitiøs aftale skærper kampen mod hvidvask

Pressemeddelelse
21. juni 2017

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en omfattende politisk aftale, som gør det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt. Aftalen indeholder en lang række initiativer, der styrker indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.

Erhvervsminister præsenterer ny politisk aftale

Pressemeddelelse
21. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen orienterer onsdag formiddag den 21. juni 2017 om en ny politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask, der ventes indgået mellem et bredt udsnit af Folketingets partier.

Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Nyhed
20. juni 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Aftalen vil både gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

Erhvervsministeren anmoder kreditinstitutterne om at udvise forsigtighed i långivningen til boligkøb i vækstområder

Pressemeddelelse
19. juni 2017

Særligt i Københavnsområdet og Århus låner kreditinstitutterne i stigende grad ud til familier, hvor den samlede gæld udgør mere end fire gange familiens indkomst. I mange tilfælde sker det derudover i kombination med lånetyper med variabel rente og/eller afdragsfrihed.

IMO sætter kikkerten på autonome skibe

Pressemeddelelse
16. juni 2017

IMO´s søsikkerhedskomité vil nu starte arbejdet med at sætte nye rammer for international regulering af sikker sejlads med autonome skibe.

Ny undersøgelse: Østerildvindmøller har ikke generet fugle

Nyhed
12. juni 2017

En ny undersøgelse fastslår, at Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke har påvirket trækfugle og flagermus negativt. Resultatet er godt nyt inden den kommende udvidelse af testcentret.

13 anbefalinger skal sikre ansvarlig drift af andelsboligsektoren

Pressemeddelelse
10. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har modtaget en række anbefalinger fra den arbejdsgruppe, som i februar blev nedsat for at se nærmere på, hvordan man sikrer ansvarlig drift af andelsboligforeninger. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Finans Danmark og Erhvervsministeriet.

Regelforenklinger gennemføres til gavn for ikke mindst turismen

Pressemeddelelse
9. juni 2017

Regeringen har netop behandlet 40 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. I alt gennemføres 33 af de foreslåede forslag til regelforenklinger helt eller delvist, hvoraf de fleste forslag særligt vedrører turismeerhvervet.

Erhvervsminister inviterer kommuner til samarbejde om hovedstadens udvikling frem mod 2030

Pressemeddelelse
8. juni 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen holder i dag møde med de 34 kommuner i hovedstadsområdet. Her inviteres kommunerne til et samarbejde om den fysiske planlægning i hovedstadsområdet frem mod 2030.

Regeringen modtager opskrift på cirkulær økonomi

Nyhed
7. juni 2017

Advisory Board for cirkulær økonomi har i dag afleveret 27 anbefalinger til regeringen, som sigter mod, at Danmark opnår en mere cirkulær økonomi, hvor nye grønne forretningsmodeller og et reduceret ressourceforbrug skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne til gavn for væksten i Danmark.

FinTech-iværksættere får nye muligheder for at skabe vækst og innovation

Pressemeddelelse
7. juni 2017

FinTech-iværksættere og andre danske virksomheder får nu bedre mulighed for at tilbyde forbrugerne nye, innovative, digitale tjenester.

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Nyhed
7. juni 2017

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af opgaveløsningen

Tilsynet med alternative investeringer og cyberkriminalitet styrkes

Pressemeddelelse
2. juni 2017

Finanstilsynet får tilført 13 mio. kr. til at styrke en række tilsynsopgaver og til nye initiativer inden for bl.a. digitalisering, IT-sikkerhed og tilsyn med forsikrings- og pensionssektoren

Kamp mod hvidvask trappes op

Pressemeddelelse
2. juni 2017

Folketinget har i dag vedtaget ny lov om hvidvask, der gør det muligt at gennemføre en endnu mere målrettet og effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vejledninger om samfundsansvar skal opdateres

Pressemeddelelse
2. juni 2017

Erhvervsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på behovet for fornyelse og forenklinger af de nuværende vejledninger om samfundsansvar og ansvarlige investeringer

Danmark foreslår opgør med online købsbetingelser i EU

Nyhed
1. juni 2017

Oplysningskrav skal være operative for forbrugerne og kan gives på lettere tilgængelige måder og fx digitalt formater. Det skal være med til at sikre, at forbrugerne læser og anvender den information de får. Samtidig vil det spare byrder for virksomhederne.

Ny økonomiaftale med KL giver plads til velfærd og skattelettelser

Pressemeddelelse
1. juni 2017

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2018 med fokus på både velfærd og skattelettelser.

Moderniseringen af planloven er nu på plads

Pressemeddelelse
1. juni 2017

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om modernisering af planloven, der giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Ny 2025-plan: Vækst og velstand kræver rettidig omhu

Nyhed
30. maj 2017

Dansk økonomi er i god fremgang, og vi skal udnytte de gode muligheder for at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet. Den økonomiske politik skal gøre sit til at forstærke og forlænge opsvinget.

Myndighederne strammer reglerne for vandscootere

Pressemeddelelse
24. maj 2017

For at styrke sikkerheden til søs ved sejlads med vandscootere, jetski, speedbåde og lignende, sættes der nu ind med en række nye initiativer.

Ny analyse: Vækstpotentiale inden for turisme for personer med fysisk funktionsnedsættelse

Pressemeddelelse
24. maj 2017

Omkring 8 pct. af alle turismeovernatninger i Danmark foretages af personer med personer med fysisk funktionsnedsættelse, og markedet for såkaldt ’tilgængelig turisme’ er i vækst. Der er derfor et kommercielt vækstpotentiale i at styrke de danske ferietilbud og –oplevelser for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Det viser en ny analyse om Danmark som tilgængelig feriedestination for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse.

EU bekræfter sund finanspolitik og reformbehov i Danmark

Nyhed
22. maj 2017

I år lægger EU-Kommissionen ikke op til en finanspolitisk anbefaling til Danmark. Det er konklusionen af Kommissionens årlige gennemgang af dansk økonomi. Til gengæld Danmark bør fremme konkurrencen i servicesektoren.

Blockchain-teknologi baner vejen for digitalisering

Pressemeddelelse
22. maj 2017

Søfartsstyrelsen igangsætter et pilotprojekt, der skal undersøge værdien af blockchain-teknologi.

Erhvervsminister nedsætter udvalg for Landdistriktspuljen

Pressemeddelelse
15. maj 2017

Erhvervsministeren har nedsat et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, der skal bedømme ansøgninger til Landdistriktspuljen. Udvalget får fire medlemmer med Grethe Saabye som formand, og vil allerede nu til den igangværende ansøgningsrunde være med i bedømmelsen af ansøgninger.

50 mio. kr til digital opgradering af SMVer og nytænkning af turisme-tilbud

Pressemeddelelse
15. maj 2017

To nye projekter har i dag fået tilsagn om 50 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Regionalfond. Projekterne skal gøre op til 75 små- og mellemstore virksomheder mere digitale og skabe innovation og nye virksomheder inden for turisme-erhvervet.

Planlovens ekspropriationsbestemmelser skal under lup

Pressemeddelelse
15. maj 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat Ekspropriationsudvalget med advokat Håkun Djurhuus som formand. Ekspropriationsudvalget skal foretage en nærmere undersøgelse af planlovens ekspropriationsbestemmelser.

Dialogmøde om fars orlov: Regering og virksomheder tænker ud af boksen

Nyhed
11. maj 2017

Fædres brug af orlov er en vigtig prioritering for regeringen og for stadig flere danske virksomheder.

Digitalt Vækstpanel afleverer 33 ambitiøse anbefalinger til regeringen

Pressemeddelelse
9. maj 2017

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel, hvor koncernchef for Danfoss A/S Niels B. Christiansen er formand. Digitalt Vækstpanel har en vision om, at Danmark skal være en digital frontløber, der er hurtigst og bedst til at udnytte og skabe gevinsterne ved digitalisering.

Viser 30 af 1009
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.