Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Regler på andelsboligmarkedet kigges efter i sømmene

Pressemeddelelse
20. februar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har inviteret Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation og FinansDanmark til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan forbedre reglerne på andelsboligområdet.

Nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Nyhed
20. februar 2017

Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslaget om modernisering af planloven i Folketinget. Hensigten er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Brug af privat NemID til erhverv gør indberetning nemmere for små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelse
20. februar 2017

Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder.

Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale lån

Pressemeddelelse
17. februar 2017

Erhvervsministeriet lancerer Dansk Landbrugskapital, efter at fire pensionskasser har givet tilsagn om at investere i fonden. Dansk Landbrugskapital er nu klar til at yde investeringslån for 1 mia. kr. til effektive landbrug, der er belastede af høj gæld.

Ny sammensætning af Basel-ekspertgruppe på plads

Nyhed
13. februar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nu ændret på sammensætningen af den såkaldte Basel-ekspertgruppe, så fire af gruppens medlemmer nu er kvinder.

Nyt Planklagenævn er nedsat

Pressemeddelelse
10. februar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand. Planklagenævnet bliver en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg og skal behandle sager på planområdet som følge af regeringens modernisering af planloven.

Nudging-eksperiment resulterede i aktivt tandlægevalg hos unge i Roskilde

Pressemeddelelse
10. februar 2017

Et forsøg med en digital tandlægevælger, der indeholdt information om tandlægers pris og beliggenhed, har skabt større prisbevidsthed og flere aktive tandlægevalg blandt 18-årige i Roskilde Kommune.

Erhvervsministeren udpeger formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Pressemeddelelse
9. februar 2017

Formanden og de øvrige medlemmer i det nye Miljø- og Fødevareklagenævn er netop blevet udpeget. Nævnet, som er en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg, skal behandle sager om miljø, natur og fødevarer.

Landdistriktspuljen åbner for nye projekter for 10 mio. kr.

Pressemeddelelse
9. februar 2017

Landdistriktspuljen åbner nu for ansøgninger til projekter inden for temaerne ”Den moderne landsby”, ”Branding af lokale potentialer” og ”Projekter på de små øer.” I alt kan der søges om 10 mio. kr., der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Ny sammensætning af Basel-ekspertgruppe

Nyhed
9. februar 2017

Erhvervsministeren beder nu Finanstilsynet og kreditinstitutterne om at indstille en række kvinder til at varetage opgaverne i den nedsatte Basel-ekspertgruppe. Det sker for at rette op på balancen mellem mænd og kvinder i gruppen.

Erhvervsministeren nedsætter Basel-ekspertgruppe

Pressemeddelelse
8. februar 2017

Erhvervsministeren har nedsat en ekspertgruppe, som skal gennemgå anbefalingerne fra Basel-Komitéen, og se på, hvordan de påvirker danske realkreditselskaber og bankernes behov for yderligere polstring. Gruppen får samtidig til opgave at identificere væsentlige interesser i de efterfølgende EU-forhandlinger om Basel-anbefalingerne.

Ny statusrapport: Det går den rigtige vej for dansk turisme

Pressemeddelelse
7. februar 2017

Ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne viser gennemgående fremgang i dansk turisme.

Rekordstort antal forenklingsforslag gennemføres

Pressemeddelelse
7. februar 2017

Regeringen har behandlet et rekordstort antal forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. Blandt andet indfører regeringen en række forenklinger, som vil lette dagligvarebranchen for unødvendige byrder.

Flere får boliglån i landdistrikterne

Nyhed
3. februar 2017

Realkredittens udlån til private boligejere steg fra 2015 til 2016. Det stigende udlån var bredere funderet over hele landet end i 2015, så der nu også ydes lidt flere lån i Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt på Bornholm.

Danmark skaber flere store virksomheder men det går langsomt

Pressemeddelelse
1. februar 2017

Flere danske virksomheder vokser sig store i disse år, viser en ny analyse. Men det går langsomt, og der er behov for at se på rammerne for virksomhedernes adgang til kapital, hvis vi skal leve op til ambitionen om at skabe flere store virksomheder i fremtiden.

Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for Nordea Kredit

Nyhed
30. januar 2017

Erhvervsministeren fastsætter et kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til Nordea Kredit, der er blevet udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI).

Dansk-kinesisk turismeår 2017 skal styrke turismen mellem Kina og Danmark

Pressemeddelelse
28. januar 2017

Danmark har indgået en aftale med Kina om et dansk-kinesisk turismeår i 2017. Turismeåret forventes at tiltrække markant flere kinesiske turister til Danmark de kommende år til gavn for turismeerhvervet.

Ny aftale skal øge gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Pressemeddelelse
26. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag indgået en bred politisk aftale, som bl.a. giver husejere øget gennemsigtighed og bedre vilkår omkring deres boliglån.

Erhvervsminister præsenterer ny politisk aftale

Pressemeddelelse
26. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen orienterer torsdag eftermiddag om en ny politisk aftale, der er indgået for at skabe bedre rammer omkring realkreditmarkedet.

Ny formand udpeget for Dansk Arkitektur Center

Pressemeddelelse
25. januar 2017

Regeringen og Realdania har udpeget to nye medlemmer til Dansk Arkitektur Centers bestyrelse. Ny formand bliver Jacob Holm, CEO i Fritz Hansen.

Ny planlov fremsættes i dag i Folketinget

Pressemeddelelse
25. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fremsætter i dag lovforslag om modernisering af Planloven, der giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Olympiske medaljevinderes præmiebonus fritages for skat

Pressemeddelelse
23. januar 2017

Danske medaljevindere ved de Olympiske og Paralympiske Lege skal ikke betale skat af den præmiebonus, som de modtager fra Team Danmark. Det er regeringen og et flertal i Folketinget enige om.

Facebook etablerer stort datacenter i Odense

Pressemeddelelse
19. januar 2017

Den amerikanske it-gigant Facebook har efter tre års fortrolige forberedelser med danske myndigheder valgt at etablere et 55.000 m2 stort datacenter i Odense.

Biotekinvestering giver potentiel milliardgevinst til Vækstfonden

Pressemeddelelse
17. januar 2017

Biotekvirksomheden Forward Pharma har netop indgået aftale om salg af patent på medicin til Biogen Idec for 9 mia. kr. kontant. Med handlen får Vækstfonden en potentiel gevinst på over en milliard kroner, som vil kunne gå til at skabe vækst i nye virksomheder.

Regeringen vil etablere nye vindmølle-testpladser

Pressemeddelelse
17. januar 2017

Regeringen har i dag fremlagt en plan for at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre. I alt fem nye testpladser skal sikre investeringer og vækstmuligheder så Danmark kan fastholde sin globale førerposition inden for vindenergi.

Betina Hagerup får ny periode som direktør for Erhvervsstyrelsen

Nyhed
16. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har genudnævnt Betina Hagerup til direktør for Erhvervsstyrelsen.

Deleøkonomisk partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Aarhus Kommune skudt i gang

Pressemeddelelse
16. januar 2017

På et pressemøde på Dokk1 i Aarhus, skød Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard i dag partnerskabet ’Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby i 2017’ i gang.

Pressemøde om deleøkonomiske forsøgsprojekter i Aarhus Kommune

Nyhed
12. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og borgmester Jacob Bundsgaard indbyder til pressemøde på Dokk1 i Aarhus mandag den 16. januar.

Regeringen igangsætter servicetjek af offentlige erhvervsaktiviteter

Nyhed
12. januar 2017

Private virksomheder skal ikke udsættes for ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det er regeringens holdning, at det offentlige ikke skal bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt ud over det offentliges kerneområde.

Markedsmodningsfonden uddeler 44 mio. kr. til innovative forretningsidéer

Pressemeddelelse
12. januar 2017

Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet har givet tilsagn til 20 nye projekter, som nu får 44 mio. kr. til at komme hurtigere på markedet med deres innovative løsninger.

Viser 30 af 925
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.