Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Betina Hagerup får ny periode som direktør for Erhvervsstyrelsen

Nyhed
16. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har genudnævnt Betina Hagerup til direktør for Erhvervsstyrelsen.

Deleøkonomisk partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Aarhus Kommune skudt i gang

Pressemeddelelse
16. januar 2017

På et pressemøde på Dokk1 i Aarhus, skød Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard i dag partnerskabet ’Aarhus som deleøkonomisk forsøgsby i 2017’ i gang.

Pressemøde om deleøkonomiske forsøgsprojekter i Aarhus Kommune

Nyhed
12. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og borgmester Jacob Bundsgaard indbyder til pressemøde på Dokk1 i Aarhus mandag den 16. januar.

Regeringen igangsætter servicetjek af offentlige erhvervsaktiviteter

Nyhed
12. januar 2017

Private virksomheder skal ikke udsættes for ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det er regeringens holdning, at det offentlige ikke skal bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt ud over det offentliges kerneområde.

Markedsmodningsfonden uddeler 44 mio. kr. til innovative forretningsidéer

Pressemeddelelse
12. januar 2017

Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet har givet tilsagn til 20 nye projekter, som nu får 44 mio. kr. til at komme hurtigere på markedet med deres innovative løsninger.

Erhvervsministeriet kortlægger platformsøkonomien i Danmark

Nyhed
10. januar 2017

For første gang er deleøkonomiske virksomheder i Danmark blevet kortlagt.

Ny prisportal for boliglån er klar

Pressemeddelelse
7. januar 2017

Erhvervsministeriet lancerer i dag en ny prisportal for boliglån. Den skal gøre det nemmere at gennemskue, hvor man finder det mest fordelagtige lån. Erhvervsminister Brian Mikkelsen håber det vil øge konkurrencen på markedet for realkredittens og bankernes boliglån.

Brian Mikkelsen klipper snoren til Nævnenes Hus i Viborg

Pressemeddelelse
6. januar 2017

I dag åbnede erhvervsministeren officielt det nye Nævnenes Hus i Viborg. Den nye styrelse samler i alt 16 nævn.

Erhvervsministeren besøger Køge efter stormfloden

Nyhed
5. januar 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøger fredag den 6. januar Køge, hvor han sammen med borgmester Flemming Christensen og havnedirektør Thomas Kampmann vil besigtige skader og påvirkning efter stormfloden og drøfte ordninger og mulige tiltag fremadrettet.

Invitation: Åbning af Nævnenes Hus i Viborg

Nyhed
3. januar 2017

Pressen inviteres til at deltage, når erhvervsministeren på fredag officielt åbner Nævnenes Hus i Viborg. Den nye styrelse samler i alt 16 nævn under ét tag.

Faste tidspunkter for ny lovgivning letter hverdagen for danske virksomheder

Pressemeddelelse
3. januar 2017

Med faste fælles ikrafttrædelsesdatoer kan danske virksomheder nøjes med at orientere sig om ny regulering få gange om året. Ny opgørelse fra Erhvervsministeriet viser, at mere end 8 ud af 10 nye erhvervsrettede regler træder i kraft på de faste ikrafttrædelsesdatoer.

Statsstøttehåndbogen 2017

Nyhed
3. januar 2017

Erhvervsministeriet har lanceret en opdateret version af Statsstøttehåndbogen. Håndbogen er blevet opdateret med den seneste praksis fra EU-Kommissionen og EU-Domstolen på statsstøtteområdet. Opdateringen er bl.a. sket som følge af, at Kommissionen i sommeren 2016 offentliggjorde en ny meddelelse, der beskriver nærmere, hvad der ligger i begrebet statsstøtte.

Fastsættelse af de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne i 4. kvartal 2016

Nyhed
21. december 2016

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Nordea Bank Danmark omdannes til filial

Pressemeddelelse
21. december 2016

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har godkendt, at Nordea Bank Danmark omdannes fra et datterselskab til en filial fra 1. januar 2017.

Stadig stort potentiale for flere offentlige udbud

Pressemeddelelse
20. december 2016

Stat, regioner og kommuner udbød sidste år 25,7 procent af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. De seneste år er tallet steget med ca. 1 pct. om året, men potentialet for at skabe yderligere konkurrence om offentlige indkøb er stadig stort.

Digitale turister stiller nye krav til dansk turisme

Pressemeddelelse
19. december 2016

Turisterne i dag har i stigende grad en digital adfærd før, under og efter rejsen. Det stiller nye krav til det danske turismeerhverv. Men digital forretningsudvikling kan åbne op for nye vækstpotentialer i dansk turisme, viser ny rapport.

Høring om om revision af kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager

Pressemeddelelse
16. december 2016

Kommissionen har lanceret en offentlig høring om revision af Kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager (meddelelse 2009/C 136/04). Høringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor Kommissionen gerne vil høre fra alle medlemsstater og interesserede parter i statsstøttesager. Eksempelvis nationale, regionale og lokale myndigheder, domstole, revisionsretter, støttemodtagere, klagere, branche- og erhvervsorganisationer, juridiske kredse og erhvervslivet.

Partnerskab for Grøn Skibsfart skal sikre miljøbeskyttelse og lige konkurrencevilkår

Pressemeddelelse
14. december 2016

Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet har indgået et partnerskab for at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af Det Blå Danmark inden for det maritime miljøområde. Partnerskabet skal varetage danske interesser på globalt plan.

Fødevareeksporten skal vokse med milliarder

Pressemeddelelse
14. december 2016

Den danske fødevareklynge får en fælles platform og en samlet markedsføringsstemme i udlandet. Ambitionen er at skabe tusindvis af nye arbejdspladser og en øget eksport fra fødevareklyngen på mere end 30 mia. kroner.

Regeringen vil fremtidssikre taxibranchen

Pressemeddelelse
13. december 2016

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har på et pressemøde i dag præsenteret regeringens udspil til fremtidens taxilovgivning.

Novo Nordisk nyt medlem af DenmarkBridge

Pressemeddelelse
12. december 2016

Novo Nordisk er netop indtrådt i DenmarkBridge og vil sammen med de øvrige medlemmer A.P. Møller Mærsk, Bech Bruun, Danske Bank, Dansk Industri, Lego og Vækstfonden arbejde sammen på at bygge en stærkere bro til udviklingen i Silicon Valley.

53 små og mellemstore virksomheder får støtte til digital opgradering

Pressemeddelelse
12. december 2016

Erhvervsministeriet har uddelt 5½ mio. kr. til 53 små og mellemstore produktionsvirksomheder under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Midlerne skal bruges til at afdække, hvordan produktionen kan gøres mere digital og teknologisk.

Erhvervsministeren udtrykker bekymring over for Kommissionen over konsekvenser ved nye statsstøtteregler

Pressemeddelelse
9. december 2016

Erhvervsministeren har i dag, sammen med Norge, Sverige og Frankrig, sendt et brev til Kommissionen, hvori de udtrykker stor bekymring for risikoen for tab af arbejdspladser, såfremt Kommissionen lemper EU-regler for statsstøtte.

Penge fra H.M. Dronningens erindringsmønter går til iværksættere

Pressemeddelelse
9. december 2016

Erhvervsstyrelsen har bevilget tilskud til en række projekter, der skal styrke iværksættermiljøerne i hele Danmark. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over, at hjælpen går til private kræfter, som utrætteligt arbejder for iværksætteriet i Danmark.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: Hastelovgivning nu på plads for danske forsikringskunder

Pressemeddelelse
8. december 2016

Folketingets partier har på rekordtid fundet en løsning for de forsikringstagere, der er kommet i alvorlig knibe på grund af Gable Insurance AG’s konkurs.

Ny målrettet erhvervsindsats skal løfte to områder med lav vækst

Pressemeddelelse
8. december 2016

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget Skive Kommune samt Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner som de første områder, hvor der igangsættes en målrettet erhvervsindsats.

10 mio. kr. til turismeprojekter i landdistrikterne

Pressemeddelelse
7. december 2016

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har givet tilsagn til 30 turismeprojekter i landdistrikterne for samlet 10,3 mio. kr.

Erhvervslivet ønsker målrettet indsats for konkurrencedygtig dansk e-handel

Pressemeddelelse
5. december 2016

Flere kompetencer inden for e-handel og digitalisering, bedre adgang til kapital til investering, klar og tidssvarende lovgivning nationalt og i EU samt lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske netbutikker. Det er centrale temaer i de 10 anbefalinger, som erhvervsministeren netop har modtaget fra en række af erhvervslivets organisationer.

Kopihandel koster hvert år tusindvis af tabte arbejdspladser og over 4,6 mia. kr. i tabt omsætning

Nyhed
5. december 2016

I Danmark går virksomheder inden for blandt andet legetøjs-, beklædnings- og lægemiddelsektoren hvert år glip af mere end 4,6 mia. kr. i tabt omsætning som følge af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Ligeledes mister vi i Danmark over 4.100 arbejdspladser som følge af kopihandel. Det viser en række undersøgelser, som Den Europæiske Unions kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har foretaget.

Særlig rådgiver til erhvervsministeren

Pressemeddelelse
5. december 2016

Jes B. Christensen er blevet ansat som ny særlig rådgiver for erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Viser 30 af 900
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.