Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Stort eftersyn af ejerlejlighedsloven afsluttet

Pressemeddelelse
21. marts 2018

Rapporten fra udvalget om ejerlejlighedsloven er nu færdig og erhvervsministeren vil indlede politiske forhandlinger om en ny, moderniseret ejerlejlighedslov. Der skal - bl.a. med afsæt i udvalgets rapport - ses nærmere på mulighederne for at give borgere, der ejer eller bor i småejendomme og andelslejligheder mere frihed til at vælge deres boligform.

Regeringen styrker arbejdet med at fjerne erhvervslivets byrder

Pressemeddelelse
20. marts 2018

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i perioden 2015-2020 og yderligere 2 mia. kr. frem mod 2025. Det skal bidrage til at gøre det endnu lettere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen vil derfor, inden udgangen af 2018, fremlægge en konkret plan for, hvordan målsætningen nås. Til at understøtte dette formål, nedsætter regeringen et ministerudvalg.

Sommerfestivaler får dispensation fra kontantreglen

Nyhed
20. marts 2018

En række sommerfestivaler - Roskilde Festival, Grøn Koncert og Musik i Lejet - samt Cirkus Summarum vil de kommende år ikke være forpligtet til at tage imod kontanter.

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for 1. kvartal 2018

Pressemeddelelse
14. marts 2018

For 1. kvartal 2018 fastsættes den kontracykliske buffersats til 0,5 pct. i Danmark.

Det Blå Danmark får bedre regler for skibes medicinkister

Pressemeddelelse
14. marts 2018

Folketinget har vedtaget nye regler, der forenkler håndtering af medicinkister til redningsfartøjer og håndtering af medicinkister på danske skibe i udlandet.

Regeringen nedsætter ekspertgruppe om dataetik

Pressemeddelelse
12. marts 2018

Ny ekspertgruppe skal udarbejde en række dataetiske anbefalinger. Ambitionen med arbejdet om dataetik er blandt andet at gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel for danske virksomheder.

Bookingplatforme skal undersøges

Pressemeddelelse
9. marts 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analysere konkurrencesituationen blandt hotelbookingplatforme, for at få belyst om der er særlige konkurrencemæssige udfordringer for de danske hoteller.

Danmark indgår maritim samarbejdsaftale med Mexico

Pressemeddelelse
8. marts 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Mexicos minister for kommunikation og transport, Mr. Gerado Ruiz Esparza, har i dag underskrevet en maritim samarbejdsaftale for at styrke de to landes samarbejde om vigtige maritime emner som digitalisering og grøn skibsfart. Aftalen er underskrevet under erhvervsministerens besøg i Mexico.

Regeringen letter adgangen til udenlandsk arbejdskraft og fjerner unødvendige regler for transportsektoren

Pressemeddelelse
8. marts 2018

Regeringen vil efter forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler gennemføre en række regelforeneklinger der har til formål at understøtte virksomheders adgang til udenlandsk arbejdskraft og fjerne regler der står i vejen for transportsektoren.

Virksomheder skal kunne dele data nemt, hurtigt og sikkert

Pressemeddelelse
7. marts 2018

Et fælles nordisk projekt skal understøtte visionen om at gøre det lettere for virksomheder at dele data automatisk og sikkert med samarbejdspartnere og det offentlige.

EU’s Regionalfond investerer 19 millioner kroner i nye grønne byløsninger

Pressemeddelelse
7. marts 2018

Nu kan kommuner med byer på mere end 30.000 indbyggere søge EU-midler til bæredygtig byudvikling.

International handel gør Danmark markant rigere

Pressemeddelelse
6. marts 2018

Ny rapport vurderer, at international handel har øget Danmarks BNP med 240 mia. kr. siden 1992. Det svarer til 90.000 kr. per husstand. I samme periode er beskæftigelsen steget og arbejdsløsheden faldet, hvilket er et klart tegn på, at Danmark har evnet at udnytte globaliseringens muligheder.

Erhvervsministeren besøger vigtige markeder for danske virksomheder i USA og Mexico

Pressemeddelelse
5. marts 2018

I de kommende 8 dage er erhvervsminister Brian Mikkelsen i USA og Mexico, hvor han skal pleje Danmarks handelsmæssige og politiske interesser.

Erhvervsministeren styrker vejledningsarbejdet om virksomheders samfundsansvar

Pressemeddelelse
5. marts 2018

Når virksomheder arbejder strategisk med deres samfundsansvar er det en god forretning – både for virksomheden og samfundet. Derfor tager erhvervsminister Brian Mikkelsen nu konkrete skridt for at gøre det endnu lettere for virksomheder og investorer at arbejde med deres samfundsansvar. I dag lanceres blandt andet en ny vejledning, der skal fremme danske investorers arbejde med ansvarlige investeringer.

Ny vækstplan skal bane vejen for dansk life science i verdensklasse

Pressemeddelelse
2. marts 2018

Med vækstplan for life science vil regeringen styrke vækst og udvikling i dansk life science og gøre Danmark til en førende life science nation i Europa. Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.

Styrket sikkerhed ved sejlads med vandscootere

Pressemeddelelse
28. februar 2018

Erhvervsministeren har i dag fremsat lovforslag om skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer. Forslaget lægger blandt andet op til et krav om obligatorisk ansvarsforsikring og mulighed for at konfiskere fartøjer, der har været brugt til såkaldt vanvidssejlads.

Lovforslag om afskaffelse af tinglysningsafgift for registrering af handelsskibe

Pressemeddelelse
28. februar 2018

Skatteministeren har i dag fremsat et lovforslag, der vil afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre. Formålet med lovforslaget er at tiltrække skibe fra både danske og udenlandske rederier til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og dermed øge de maritime aktiviteter i Danmark. Vedtages lovforslaget, vil det træde i kraft med tilbagevirkende kraft gældende allerede fra den 1. januar 2018.

Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst

Pressemeddelelse
26. februar 2018

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Aftalen udmønter digitaliseringsmidlerne fra erhvervs- og iværksætteraftalen fra november 2017.

Pressemeddelelse
25. februar 2018

Erhvervsministeren rejser til Sydkorea for at støtte de danske OL-atleter og styrke det bilaterale samarbejde med Sydkorea

Pressemeddelelse
17. februar 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er frem til lørdag d. 24. februar i Sydkorea. De første dage vil ministeren på regeringens vegne bakke op om de 17 danske atleter, der konkurrerer under Vinter-OL i PyeongChang. Efterfølgende skal ministeren, sammen med en erhvervsdelegation, åbne døre for øget eksport og samarbejde med Sydkorea inden for det maritime område, og ministeren vil styrke det dansk-koreanske bilaterale forhold ved politiske møder og ved underskrivelse af en samarbejdsaftale på det maritime område samt på kulturområdet.

Ny digital infrastruktur skal gøre det lettere og billigere at drive virksomhed

Pressemeddelelse
14. februar 2018

Der er administrative lettelser på vej til erhvervslivet med de næste generationer af den digitale infrastruktur. Samlet set forventes de nye it-løsninger af Digital Post, NemLog-in og NemID at spare virksomhederne for op mod 200-400 mio. kr. årligt.

Basel-ekspertgruppe: Basel-krav kan gå hårdt ud over penge- og realkreditinstitutter

Pressemeddelelse
7. februar 2018

Basel-ekspertgruppen, nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen, har afleveret sin endelige rapport om Basel-komitéens anbefalinger. Rapporten giver regeringen input til de kommende forhandlinger i EU.

Ny aftale: Lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling

Nyhed
6. februar 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti øger gevinsten ved at komme i arbejde og gør det mere attraktivt at spare op til alderdommen.

Ny formand for Vækstfonden

Pressemeddelelse
2. februar 2018

Claus Gregersen er udpeget som ny formand for Vækstfondens bestyrelse.

Ny strategi skal gøre Danmark til digital frontløber

Pressemeddelelse
30. januar 2018

Med Strategi for Danmarks digitale vækst vil regeringen skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og øge velstanden for alle danskere. I alt er der afsat 1 mia. kr. til strategiens initiativer frem mod 2025.

Danskerne har taget deleøkonomien til sig

Pressemeddelelse
28. januar 2018

På opfordring fra Erhvervsministeriet har Danmarks Statistik analyseret deleøkonomiens størrelse og natur.

Teknologipagt skal løfte danskernes digitale og teknologiske kompetencer

Pressemeddelelse
25. januar 2018

Regeringen igangsætter i løbet af de kommende måneder en teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale og teknologiske område.

Folketinget vedtager modernisering af stormflods- og stormfaldsloven

Pressemeddelelse
25. januar 2018

En ny lov om stormflod og stormfald er i dag vedtaget [af et bredt flertal i Folketinget]. Loven giver boligejere og skovejere bedre dækning, hvis de rammes af stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Ny vækstplan skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter

Pressemeddelelse
22. januar 2018

Med 36 konkrete initiativer vil regeringen udvikle og styrke hele den maritime sektor, så Danmark står endnu stærkere i fremtidens internationale konkurrence.

Dansk skibsfart får bedre betingelser

Nyhed
22. januar 2018

Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen har fjernet en række særkrav for skibsfarten i Danmark. Særkravene blev lokaliseret ved et nabotjek med sammenlignelige lande.

Viser 30 af 1137
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.