Fastsættelse af den kontracykliske buffersats

Den kontracykliske buffersats vil fortsat være 0 pct. i Danmark.
Pressemeddelelse
30. juni 2015

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats. Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Buffersatsen fastsættes med udgangspunkt i en referencesats baseret på udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan andre relevante indikatorer inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet. 

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at den kontracykliske buffersats uændret skal være 0 pct. i Danmark. Det sker på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 19. juni 2015 har anbefalet, at buffersatsen fortsat bør fastsættes til 0 pct. 

Kontakt: Pressesekretær Søren Møller Nielsen 22 44 50 60


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.