Fastsættelse af den kontracykliske buffersats

Den kontracykliske buffersats vil fortsat være 0 pct. i Danmark.
Nyhed
17. december 2015

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats. Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Buffersatsen fastsættes med udgangspunkt i en referencesats baseret på udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan andre relevante indikatorer inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at den kontracykliske buffersats uændret skal være 0 pct. i Danmark. Det sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 14. december 2015 har anbefalet, at buffersatsen fortsat bør fastsættes til 0 pct.

Kontaktperson: Martin Hein, tlf.: 91 39 94 55

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.