Gode vækstvilkår for virksomheder – men produktivitetsvækst skal op

Danmark har et højt velstandsniveau. Men siden midten af 1990'erne har produktiviteten i Danmark udviklet sig relativt svagt i internationalt og historisk perspektiv. Det fremgår af regeringens Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne. Redegørelsen er regeringens vækstmæssige eftersyn af Danmarks strukturelle og dermed langsigtede vækst og velstand.
Pressemeddelelse
4. februar 2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Redegørelsen om Vækst og konkurrenceevne understreger behovet for vedvarende fokus på den danske vækstudfordring. Kun gennem en øget produktivitetsvækst kan vi sikre fortsat vellønnede job i Danmark og et moderne velfærdssamfund."
  

Som første skridt har regeringen fremlagt strategien Vækst og udvikling i hele Danmark. Sammen med Finansloven for 2016 bidrager det til et varigt løft i BNP på 3½ mia. kr.   

Næste skridt er, at dansk erhvervsliv i endnu højere grad får udnyttet mulighederne i de nye teknologier, som digitalisering, automatisering skaber i disse år. Danske virksomheder og særligt SMV'erne synes at have et stort potentiale ved øget automatisering."

Regeringens erhvervs- og vækstpolitik skal skabe gode rammevilkår for erhvervslivet med fokus på, hvordan de globale udviklingstendenser påvirker erhvervslivet. Sigtelinjerne i regeringens erhvervs- og vækstpolitik er Industrialisering 4.0, Generation vækst og Danmark i en ny global økonomi. 

"Regeringen vil vedvarende styrke vækstvilkårene. En erhvervsbeskatningsreform skal gøre dansk erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Reformen skal forbedre investeringsklimaet i Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske investeringer. Og regeringen vil sænke skatten på arbejde".

Redegørelse om Vækst og Konkurrenceevne

Kontaktperson: Pressechef Kim Bove, mail: kkb@evm.dk, tlf: 91 33 70 15.

Tema