Fastsættelse af kontracykliske buffersatser for Danmark og Færøerne

Den kontracykliske buffersats vil fortsat være 0 pct. i Danmark og på Færøerne.
Nyhed
31. marts 2016

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark og Færøerne. Fra 2. kvartal 2016 fastsættes der ligeledes en buffersats for Grønland.

Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Den danske buffersats fastsættes med udgangspunkt i udvalgte indikatorer, bl.a. udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan anden relevant information inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Buffersatsen for Færøerne er også fastsat med udgangspunkt i en række indikatorer, herunder udlån set i forhold til BNP. Herudover er anden relevant information for Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at de kontracykliske buffersatser for Danmark og Færøerne uændret skal være 0 pct. Det sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 29. marts 2016 har anbefalet, at buffersatsen for Danmark fortsat bør fastsættes til 0 pct.

Kontaktperson: Peter Madsen, tlf.: 91 33 70 17. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.