Novo Nordisk nyt medlem af DenmarkBridge

Novo Nordisk er netop indtrådt i DenmarkBridge og vil sammen med de øvrige medlemmer A.P. Møller Mærsk, Bech Bruun, Danske Bank, Dansk Industri, Lego og Vækstfonden arbejde sammen på at bygge en stærkere bro til udviklingen i Silicon Valley.
Pressemeddelelse
12. december 2016

DenmarkBridge-netværket arbejder på at etablere stærke connections mellem virksomheder i Danmark og Silicon Valley inden for innovation og teknologi. Novo Nordisk vil som medlem bidrage til udviklingen af netværkets aktiviteter og samtidig indtræder Carl Bilbo i bestyrelsen for DenmarkBridge.

”Vi er glade for at være en del af Denmarkbridge og ser frem til samarbejdet med de andre medlemmer om at skabe stærkere forbindelser til den udvikling, vi ser i Silicon Valley. Vi sætter innovation og udvikling højt i vores virksomhed og DenmarkBridge-netværket og forbindelserne kan bidrage til at udvide vores arbejde med disse dagsordener,” siger Carl Bilbo, der er vicedirektør i Novo Nordisk.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over at Novo Nordisk både har valgt at blive medlem og træde ind i bestyrelsen:

”Ny teknologi og innovation er en vigtig drivkraft for dansk erhvervsliv, og Silicon Valley er i førertrøjen på flere fronter. Gode forbindelser til Silicon Valley kan hjælpe os med at sætte barren højt her i Danmark, og det arbejde træder Novo Nordisk nu aktivt ind i både som medlem og i bestyrelsen for DenmarkBridge. Det er meget positivt,” siger Brian Mikkelsen.

DenmarkBridge styrker broen mellem dansk erhvervsliv og udviklingen i Silicon Valley. Med et stærkt netværk i Silicon Valley understøtter foreningen de danske medlemsvirksomheders adgang til viden og potentielle samarbejdspartnere i Silicon Valley. DenmarkBridge arrangerer løbende møder og briefinger med nøglepersoner fra Silicon Valley for sine medlemmer og interessenter og sætter derigennem fokus på udviklingen inden for teknologi og innovation. Senest har netværket haft besøg fra Silicon Valley Bank, som er en markant spiller i økosystemet i Silicon Valley.

For yderligere information, kontakt: Lars Erik Skovgaard, Erhvervsministeriet, 91 33 70 17, las@evm.dk

Fakta

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.