Høring om om revision af kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager

Kommissionen har lanceret en offentlig høring om revision af Kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager (meddelelse 2009/C 136/04). Høringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor Kommissionen gerne vil høre fra alle medlemsstater og interesserede parter i statsstøttesager. Eksempelvis nationale, regionale og lokale myndigheder, domstole, revisionsretter, støttemodtagere, klagere, branche- og erhvervsorganisationer, juridiske kredse og erhvervslivet.
Pressemeddelelse
16. december 2016

Besvarelserne vil indgå i Kommissionens arbejde med revision af meddelelsen, der forventes gennemført inden sommeren 2017.

Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i høringen.

Hvis I ønsker at svare Kommissionen direkte er fristen 25. februar 2017

Såfremt høringssvar afgives til Kommissionen, anmoder Erhvervsministeriet om at modtage en kopi af høringssvaret på sbk@evm.dk og lom@evm.dk.

Høringen kan findes her

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.