Statsstøttehåndbogen 2017

Erhvervsministeriet har lanceret en opdateret version af Statsstøttehåndbogen. Håndbogen er blevet opdateret med den seneste praksis fra EU-Kommissionen og EU-Domstolen på statsstøtteområdet. Opdateringen er bl.a. sket som følge af, at Kommissionen i sommeren 2016 offentliggjorde en ny meddelelse, der beskriver nærmere, hvad der ligger i begrebet statsstøtte.
Nyhed
3. januar 2017

Sammen med ”Tjeklisten for statsstøttesager” er Statsstøttehåndbogen et redskab for bl.a. myndigheder og virksomheder til brug for den indledende vurdering af, hvornår et initiativ udgør statsstøtte, og i hvilke tilfælde støtte kan være forelig med EUF-Traktaten.

Statsstøttehåndbogen 2017

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.