Brian Mikkelsen vil fremtidssikre stormflodsordning

Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne har i dag afleveret sin rapport til erhvervsminister Brian Mikkelsen. Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering.
Pressemeddelelse
29. marts 2017

Udvalget anbefaler en række tiltag, så dækningen i ordningerne i højere grad nærmer sig private forsikringsselskabers almindelige dækning. De skadelidte borgere og virksomheder, kan således forholde sig til erstatningsspørgsmålet på samme måde, som var det deres almindelige forsikring, der dækkede.

Endvidere anbefaler udvalget en række tiltag, der sigter mod at optimere og effektivisere ordningerne fremover.

For at sikre, at stormflods- og oversvømmelsesordningerne er økonomisk robuste og selvbærende, anbefaler udvalget desuden, at den årlige afgift per police per år fastholdes på de nuværende 50 kroner, som har været midlertidigt gældende siden starten af 2014. Det gælder indtil en egenkapital på 500 millioner kroner er bygget op.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg vil gerne takke udvalget for arbejdet. Det er vigtigt, at vi fremtidssikrer ordningerne, så de borgere og virksomheder, der i fremtiden måtte opleve at stå i en katastrofesituation, får den hjælp, som de har brug for. Jeg vil nu indkalde partierne til drøftelser om udvalgets anbefalinger.”

Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfalds-ordningerne blev nedsat som led i ”Aftale om udvidelse af stormflodsordningen af marts 2014” med henblik på at evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne.

De tre ordninger er erstatningsordninger, der finansieres solidarisk af alle, som har en lovpligtig brandforsikring af deres bolig.

Rapport om stormflodsordningen

Spørgeskemaundersøgelse om stormflodsordningen

Pressekontakt: Lars Erik Skovgaard, telefon 91 33 70 17, mail: las@em.dk

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.