Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne 1. kvartal 2017

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.
Nyhed
1. april 2017

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne.

Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Den danske buffersats fastsættes med udgangspunkt i udvalgte indikatorer, bl.a. udlån i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan anden relevant information inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Buffersatsen for Grønland og Færøerne er også fastsat med udgangspunkt i en række indikatorer, herunder udlån set i forhold til BNP. Herudover er anden relevant information for Grønland og Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervsministeren har fastsat de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne til 0 pct. Fastsættelsen sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd har anbefalet, at buffersatserne fortsat bør være 0 pct.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.