Ny arbejdsgruppe skal kortlægge oplevelsesøkonomiske centres vækstvilkår i Danmark

Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal afdække muligheder og barrierer for udviklingen af oplevelsesøkonomiske centre i Danmark.
Pressemeddelelse
3. april 2017

Kæmpe konferencer i Herning, sportsoplevelser i Brøndby og koncerter ved havnefronten i Aalborg. Flere danske kommuner har de senere år satset kraftigt på oplevelsesøkonomiske centre, som samler forskelligartede aktiviteter og produkter inden for bl.a. sport, koncerter, events, forlystelser, ferie- og fritidsaktiviteter mv. i samme område.

Nu skal en ny arbejdsgruppe se nærmere på mulighederne for udviklingen af sådanne oplevelsesøkonomiske centre, og hvilke barrierer, der står i vejen for indfrielsen af det oplevelsesøkonomiske vækstpotentiale.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Oplevelsesøkonomien er et væksterhverv, der potentielt kan tiltrække rigtigt mange turister og skabe beskæftigelse og udvikling mange steder i Danmark. Men hvis de oplevelsesøkonomiske centre skal kunne realisere deres fulde potentiale, er der behov for, at vi ser nærmere på rammevilkårene og fjerner de barrierer, som står i vejen for fremtidig udvikling på det her område.”

Erhvervsministeren har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Aalborg, Billund, Brøndby, Helsingør, Herning, Horsens, Odense og Silkeborg kommune samt Erhvervsministeriet og Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

Arbejdsgruppen får til opgave at afdække muligheder og barrierer for de oplevelsesøkonomiske centres fremadrettede udvikling ud fra fire temaer:

Arbejdsgruppens sammensætning:

Arbejdsgruppen er nedsat i forlængelse af den brede politiske aftale om Danmark i bedre balance fra juni 2016, og arbejdsgruppens resultater skal afleveres til erhvervsministeren ved udgangen af 2017.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, 91 39 94 07

 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.