Borgermøder i Østerild og Høvsøre om testcenter for vindmøller

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til to borgermøder om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre lørdag den 8. april.
Pressemeddelelse
7. april 2017

Der er behov for fortsat udvikling af fremtidens nye vindmøller. Derfor skal der skabes gode vilkår for forskning, udvikling og demonstration af forskellige vindmølletyper, så de er konkurrencedygtige og lever op til krav om drift, funktionalitet, sikkerhed m.m.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til to borgermøder om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre.

På møderne vil ministrene orientere om planerne for udvidelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til den videre idéproces om udvidelsen.

Borgere og pressen er velkomne på møderne. 

Arrangementerne foregår lørdag d. 8/4:

kl. 11.00 – 13.00 i Østerild, Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, 7700 Thisted
Kl. 14.30 – 16.30 i Høvsøre i Bøvling Forsamlingshus, Havrevænget 2, 7650 Bøvlingbjerg

Erhvervsstyrelsen igangsætter nu udarbejdelse af VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkning på Miljøet) og habitatkonsekvensvurdering for udvidelsen af de to testcentre.

Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag fra alle interesserede til projektet herunder om, hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med udarbejdelsen af VVM- redegørelsen. Læs mere om dette og dine muligheder for at blive hørt i idéoplægget:

Læs mere om borgermødet og idéoplæg.

Pressekontakt: Pressechef René Gyldensten, Erhvervsministeriet, 91 33 70 15. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.