Brian Mikkelsen vil hjælpe FinTech-iværksættere

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre det lettere for FinTech-iværksættere at etablere sig i Danmark.
Pressemeddelelse
7. april 2017

Derfor oprettes et særligt FinTech Lab i Finanstilsynet, som skal gøre det nemmere for digitale iværksættere at navigere i den finansielle lovgivning. Dermed vil det blive mere enkelt at etablere FinTech-virksomheder i Danmark. Regeringen ønsker at afsætte ca. 5 mio. kr. årligt til den styrkede indsats.

Det er en centralt for regeringen, at det danske samfund og danske virksomheder får det fulde udbytte af digitaliseringen.

FinTech-virksomheder, der udnytter de nye digitale muligheder til at skabe innovative finansielle tjenester, eksempelvis nye betalingsløsninger, er inde i en rivende udvikling både i udlandet og i Danmark. Udviklingen har et stort potentiale for at skabe højt specialiserede og videnstunge arbejdspladser i Danmark. Det kan også give forbrugerne adgang til nye, innovative finansielle tjenester.

Men det kan være svært for digitale iværksættere at få overblik over, hvilken finansiel lovgivning de er underlagt, fordi de ofte kommer med helt nyskabende løsninger. Det kan være en væsentlig barriere for at FinTech-iværksættere kommer i gang.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Regeringen tager nu initiativ til at gøre det lettere for FinTech-iværksættere at komme i gang i Danmark. Etableringen af et FinTech Lab i Finanstilsynet vil være en mærkbar hjælp til at navigere i den finansielle lovgivning for de digitale iværksættere. Regeringen vil derfor søge Folketingets tilslutning til, at Finanstilsynet allerede fra i år får tildelt øgede ressourcer til formålet. Det skal gøre det lettere og mere attraktivt at etablere sig som FinTech-virksomhed i Danmark."

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, 91 33 70 17, las@em.dk

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.