Nye fælles retningslinjer skaber klarhed om passagersejlads på Flensborg Fjord

Danmark og Tyskland har netop indgået en aftale om fælles retningslinjer for godkendelse af skibe til passagersejlads på Flensborg Fjord. Tidligere har forskellige regler i de to lande skabt problemer.
Pressemeddelelse
28. april 2017

Søfartsmyndighederne i Danmark og Tyskland har netop underskrevet en aftale om godkendelse af skibe til passagersejlads på Flensborg Fjord. Aftalen sætter fælles retningslinjer for sikkerhed og certifikater for passagersejlads mellem Danmark og Tyskland på fjorden, uanset om passagerskibene har dansk eller tysk flag.

Hidtil har det givet anledning til uklarhed om krævede standarder og certifikater, når for eksempel et tysk passagerskib, godkendt efter tyske regler for indre vandveje, skulle anløbe den danske del af Flensborg Fjord. Det retter aftalen nu op på.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Jeg er meget glad for, at der med aftalen skabes klare retningslinjer for de skibe, der ønsker at sejle med passagerer mellem Danmark og Tyskland på Flensborg Fjord. Forskellige regler i de to lande har tidligere været til stor frustration for de berørte skibsejere. Samtidig imødekommer aftalen også en efterspørgsel fra turismeerhvervet og lokalsamfundet om at gøre det lettere for disse skibe at blive godkendt. Det er til gavn for turismen, erhvervslivet og regionen.”

Danske operatører, der ønsker at transportere passagerer i henhold til aftalen, skal tage kontakt til Søfartsstyrelsen. Tyske operatører skal tage kontakt til de tyske søfartsmyndigheder.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07, srp@em.dk.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.