Erhvervsminister præsenterer ny politisk aftale

Erhvervsminister Brian Mikkelsen orienterer onsdag formiddag den 21. juni 2017 om en ny politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask, der ventes indgået mellem et bredt udsnit af Folketingets partier.
Pressemeddelelse
21. juni 2017

Pressen er i den forbindelse velkommen klokken 10.15  til et doorstep i Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216, København K
Orienteringen finder sted umiddelbart efter et møde med de øvrige politiske partier, som står bag aftalen. 
Tilmelding kan ske til: Lars Erik Skovgaard, 91 33 70 17, las@em.dk

Tema