17 mio. kr. fra EU’s Socialfond skal øge antallet af succesfulde iværksættere

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret en ansøgningsrunde for landsdækkende projekter, der gennem undervisning i iværksætteri skal resultere i flere succesfulde selvstændige.
Pressemeddelelse
26. juni 2017

Undervisning i entreprenørskab giver flere iværksættere. Men i Danmark får relativt få studerende undervisning i iværksætteri sammenlignet med resten af EU.

Derfor åbner Erhvervsstyrelsen nu for projektansøgninger, der med en landsdækkende uddannelsesindsats vil øge antallet af iværksættere. Det kan fx ske gennem udvikling og implementering af undervisningsforløb i iværksætteri og opkvalificering af lærere på uddannelsesinstitutionerne.

Der afsættes 17 mio. kr. i den kommende indsats, der skal resultere i, at flere etablerer egen virksomhed.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Danmark har brug for en stærk iværksætterkultur, hvis vi skal have flere nye virksomheder, der vokser sig store. Derfor er det helt afgørende, at vi gennem undervisning klæder studerende på til livet som iværksætter. Investeringen fra EU’s Socialfond er en unik mulighed for at give studerende iværksætterkompetencer og på den måde motivere dem til at starte og få succes med deres egen virksomhed.”

Den kommende indsats skal resultere i, at de studerende gennem uddannelsesforløb tilegner sig iværksætterkompetencer og selv i højere grad får mod på at stifte egen virksomhed. Derfor vil Erhvervsstyrelsen blandt andet vægte ansøgers inddragelse af organisatoriske og uddannelsesmæssige kompetencer i indsatsen. Der bliver desuden lagt vægt på, at projektet gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab, der meget gerne involverer erhvervslivet. 

Fakta om ansøgningsrunden "Undervisning i iværksætteri"

Fakta om EU’s strukturfonde

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.

Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx vækstplanerne og regeringsstrategier vil kunne støttes. Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne.

Bliv klogere på, hvordan vi gør en forskel for Danmark

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Rikke Thøfner Angel, Erhvervsstyrelsen: rikang@erst.dk og telefon 35 29 17 89 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.