Fremgang i anvendelsen af ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført den årlige evaluering af statslige ordregiveres brug af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler ved uddannelses- og praktikaftaler.
Nyhed
29. august 2017

Princippet indebærer, at statslige ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Formålet med princippet er at øge brugen af uddannelses- og praktikpladser i offentlige udbud.

Evalueringen viser, at flere statslige ordregivere anvender princippet, idet flere enten følger eller forklarer.

Evalueringen dækker statslige udbud i perioden 1. januar 2015– 31. december 2016.

Læs mere om sociale klausuler 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.