Kommissionen offentliggør resultattavle for EU-implementering

Europa-Kommissionen offentliggør med mellemrum en resultattavle for implementering af regler i det indre marked. Resultattavlen måler EU-medlemslandenes indsats og præstation vedrørende rettidig og korrekt implementering (det såkaldte Single Market Scoreboard).
Nyhed
20. september 2017

Kommissionens senest offentliggjorte resultattavle fra 5. juli 2017 viser, at Danmark, Estland, Litauen, Malta, Slovakiet og Østrig er de lande, der samlet set klarer sig bedst. 

Danmarks gode placering skal særligt ses i lyset af, at Danmark i 2016 var det medlemsland, hvor regel-implementeringen i gennemsnit var forsinket mindst, og hvor efterlevelsestiden af afgørelser fra EU-domstolen var hurtigst.

 

Se Kommissionens resultattavle for 2016 her

Se Kommissionens pressemeddelelse af 6. juli 2017 her

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.