Aftale om afviklingsplaner for mindre pengeinstitutter

Ifølge lovgivningen skal der udarbejdes afviklingsplaner for blandt andet pengeinstitutterne. I den forbindelse har Finanstilsynet efter dialog med Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter (LOPI) offentliggjort principper og mål for afvikling og polstring af mindre pengeinstitutter.
Pressemeddelelse
30. oktober 2017

Formålet er blandt andet at øge den kapital der er til rådighed. Det sker med henblik på at mindske sandsynligheden for, at kreditorer og indskydere med indskud over indskydergarantiens grænse lider tab, hvis et af de mindre institutter bliver nødlidende. 


Afviklingsstrategien sætter rammerne for de såkaldte nedskrivningsegnede passiver (NEP), og skal ses i sammenhæng med den danske implementering af EU’s krisehåndteringsdirektiv (BRRD).

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Det er godt, at der er opnået enighed med den finansielle sektors organisationer om polstring af de mindre pengeinstitutter. Det er et vigtigt led i Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets arbejde med afviklingsplaner for institutterne.
Når aftalen er gennemført har de små institutter mere kapital at stå imod med til dårlige tider. Det mindsker risikoen for, at almindelige indskydere lider tab, hvis et institut kommer i vanskeligheder.”

 

Det nærmere indhold i principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver kan findes her.


Kontaktperson: Pressechef René Gyldensten, m.: 91 33 70 15, rgy@em.dk.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.