Regeringen ser nærmere på henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd

Det Systemiske Risikoråd har henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske buffersats for Danmark aktiveres i 1. kvartal 2018.
Nyhed
20. december 2017

Det Systemiske Risikoråd har på Rådets møde den 18. december 2017 henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0,5 pct. i 1. kvartal 2018.

Det følger af lovgivningen om Det Systemiske Risikoråd, at henstillinger rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter i Rådet, og at regeringen inden for tre måneder skal følge henstillingen eller forklare, hvorfor henstillingen ikke følges.

Ministeriernes repræsentanter samt Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til henstillinger rettet mod regeringen.

På vegne af regeringen udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen følgende i forhold til henstillingen om aktivering af den kontracykliske buffer i Danmark:

”Den kontracykliske kapitalbuffer (bufferen) er en del af de kapitalinstrumenter, der blev gennemført i dansk lovgivning efter den seneste finansielle krise. Regeringen vil nu se nærmere på henstillingen. Regeringen vil i den kommende tid vurdere, om de økonomiske forhold er til stede for at aktivere bufferen, herunder i lyset af arbejdet med afviklingsplaner og de seneste kapitalkrav fra Basel-komitéen. Regeringen vil på den baggrund inden for tre måneder træffe beslutning om, hvorvidt bufferen skal aktiveres.”

For yderligere oplysninger:

Pressechef René Gyldensten: rgy@em.dk / 91 33 70 15

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.