Danske fly fritages fra krav om at modtage kontanter

Fra 1. januar 2018 kan danske fly selv vælge, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter. Dermed bliver der lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske fly.
Pressemeddelelse
2. januar 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fra 1. januar 2018 tildelt dispensation til alle dansk indregistrerede fly fra kontantreglen. Dermed bliver det valgfrit for danske fly, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter.

I dag er dansk indregistrerede fly forpligtede til at modtage kontanter. Reglen gælder dog ikke for udenlandske fly, der også letter fra danske lufthavne. Med dispensationen bliver der dermed skabt lige konkurrencevilkår på området.

Tiltaget skal understøtte regeringens luftfartsstrategi. Strategien skal styrke grundlaget for, at der bliver etableret flere ruter og flere daglige afgange til og fra Danmark og internt i Danmark. Det øger Danmarks nationale og internationale tilgængelighed til gavn for den økonomiske vækst, beskæftigelsen og sammenhængskraften mellem landsdelene.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Regeringen er optaget af at sikre en stærk dansk luftfartssektor, der kan medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i vores samfund. Med dispensationen fra kontantreglen styrker vi rammevilkårene for danske flyselskaber og skaber lige konkurrencevilkår i de danske lufthavne.”

Kontaktperson:

Presserådgiver Rasmus Holm Thomsen, tlf. 91 39 94 55

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.