Lovforslag om afskaffelse af tinglysningsafgift for registrering af handelsskibe

Skatteministeren har i dag fremsat et lovforslag, der vil afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre. Formålet med lovforslaget er at tiltrække skibe fra både danske og udenlandske rederier til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og dermed øge de maritime aktiviteter i Danmark. Vedtages lovforslaget, vil det træde i kraft med tilbagevirkende kraft gældende allerede fra den 1. januar 2018.
Pressemeddelelse
28. februar 2018

Afskaffelsen af registreringsafgiften indgår som et centralt initiativ i såvel erhvervs- og iværksætteraftalen som Den Blå Vækstplan.

”Afskaffelsen af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre er det første håndgribelige resultat af Den Blå Vækstplan. Afskaffelsen vil styrke Danmarks status som stor flagstat og gøre det danske flag endnu mere attraktivt for skibsejere globalt set.  Derfor glæder det mig også meget at se, at Maersk har valgt at registrere godt halvdelen af Hamburg Süd-tonnagen på dansk flag netop med henvisning til fjernelse af registreringsafgiften”, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Dansk skibsfart er i øjeblikket inde i en positiv udvikling. Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er således verdens 12. største skibsregister, mens Danmark er den 6. største søfartsnation målt på opereret tonnage, hvilket dækker over ejede eller indchartrede skibe opereret af danske rederier.

Lovforslaget kan læses her.

Kontakt: Presserådgiver Jesper Christiansen, jec@em.dk, tlf. 9133 7017.

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.