Arbejdsgruppe anbefaler forenklinger af den finansielle lovgivning

Arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering har i dag afleveret sin rapport til erhvervsministeren. Arbejdsgruppen konkluderer overordnet, at der samlet er væsentlige samfundsøkonomiske gevinster forbundet med de stramninger, der er gennemført på det finansielle område efter krisen, herunder de i EU vedtagne øgede kapitalkrav.
Pressemeddelelse
27. april 2018

I henhold til regeringsgrundlaget har en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet med deltagelse af bl.a. Finans Danmark, Forsikring & Pension, Nationalbanken og forskerverdenen efterset EU-lovgivning, nationale regler og tilsynspraksis for den finansielle sektor.  

Arbejdsgruppen finder bl.a., at de seneste års stramninger af den finansielle lovgivning samlet har været nødvendige og bidrager til at sikre et mere velfungerende og robust finansielt system.

Inden for rammen af hensynet til den finansielle stabilitet og gode vilkår for forbrugerne peger eftersynet samtidig på, at der er et potentiale i at forenkle lovgivningen, hvor reglerne er overlappende eller utidssvarende. I alt foreslår arbejdsgruppen 56 konkrete initiativer, som regeringen nu vil gå videre med.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for et godt og solidt stykke arbejde, og at der nu også kan leveres et resultat for denne del af regeringsgrundlaget.

Arbejdsgruppen har bl.a. gennemført et godt servicecheck af, at gevinsterne ved de seneste års skærpelser af den finansielle regulering samlet set opvejer de omkostninger, som reguleringen indebærer for den finansielle sektor. Vi har fået bygget nogle højere diger til at imødegå finansielle kriser og det er godt for vores samfund. Det er også godt, at arbejdsgruppen peger på konkrete anbefalinger til forenklinger af den finansielle regulering, som bringer den finansielle lovgivning up to date. Det giver de finansielle virksomheder bedre mulighed for fx at bruge digitale værktøjer til at skabe ny forretning, så sektoren kan udvikle bedre og billigere finansielle ydelser til forbrugere og virksomheder. Dermed kan vi udvikle en i forvejen stærk finansiel sektor i Danmark, samtidig med at vi opretholder gode rammer for den finansielle stabilitet og gode vilkår for forbrugerne.

Jeg vil nu tage initiativ til at drøfte anbefalingerne i den finansielle forligskreds med henblik på, at de kan føres ud i livet i den kommende folketingssamling.”  

Læs arbejdsgruppens rapport og anbefalinger her

Pressehenvendelser:
Pressechef René Gyldensteen: 91 33 70 15 / rgy@em.dk

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.