Den finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring

Udvalget om finanskrisens årsager har den 18. september 2013 afleveret rapporten "Den fiansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring" til erhvervs- og vækstministeren.

Læs pressemeddelelsen

Præsentation fra pressemødet

Engelsk resume af rapporten 

Rettelsesblad 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.