Danmark i arbejde - Vækstplan for dansk turisme

Regeringen vil med vækstplanen skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner og skabe en mere effektiv turismefremmeindsats. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.

Læs pressemeddelelsen, faktaark mv.

Summary in english

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.