Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark

Grønland står over for betydelige økonomiske udfordringer, herunder et voksende strukturelt underskud på de offentlige finanser. Der er behov for, at forbedre de offentlige finanser med op mod 0,9 mia. kr. hvert år frem mod 2040 for at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Der er derfor behov for reformer samt ny vækst og erhvervsudvikling, der kan skabe arbejdspladser og øgede indkomster, og dermed forbedre grundlaget for en holdbar økonomisk udvikling i Grønland.

Læs pressemeddelelsen

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.