Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse

Det går fremad i mange landdistriktskommuner. Det viser regeringens Regional og Landdistriktspolitisk redegørelse 2016.

Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse viser blandt andet, at befolkningen er vokset i flere af de kommuner, som tidligere har haft befolkningstilbagegang. 

Redegørelsen viser også, at beskæftigelsen ikke alene stiger omkring de store byer, men også i flere områder andre steder i landet. 

Endelig viser hussalget og realkreditudlånet i områderne uden for de store byer også spirende tegn på, at flere dele af landet er inde i en god udvikling. 

(Omtrykt den 24. maj 2016)

Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.