Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse

Det går fremad i mange landdistriktskommuner. Det viser regeringens Regional og Landdistriktspolitisk redegørelse 2016.

Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse viser blandt andet, at befolkningen er vokset i flere af de kommuner, som tidligere har haft befolkningstilbagegang. 

Redegørelsen viser også, at beskæftigelsen ikke alene stiger omkring de store byer, men også i flere områder andre steder i landet. 

Endelig viser hussalget og realkreditudlånet i områderne uden for de store byer også spirende tegn på, at flere dele af landet er inde i en god udvikling. 

(Omtrykt den 24. maj 2016)

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.