Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne

Regeringens "Redegørelse om Vækst og konkurrenceevne" udgør en del af vidensgrundlaget for regeringens reformkurs og arbejdet med en offensiv erhvervs- og vækstpolitik.

Regeringen sætter vækstvilkårene i Danmark i et internationalt perspektiv. Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande? Og går udviklingen i den rigtige retning? Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler.

Publikationen er i år blevet udbygget med en interaktiv figur, hvor det er muligt at sammenligne Danmarks vækst og konkurrence vilkår med andre lande.

Interaktiv figur

Rettelsesblad til redegørelsen

Factbook

Factbook indeholder data bag redegørelsens figurer samt en mere udførlig beskrivelse af kilder og metoder. 

Download de enkelte kapitler i redegørelsen


Pressemeddelelse

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.