Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne

Både 2014 og 2015 var rekordår for dansk turisme, men selvom udviklingen igen er begyndt at gå i den rigtige retning, så halter vi efter vores konkurrentlande på en række områder.

Turismen er et vigtigt erhverv for Danmark, og efter nogle år med tilbagegang, er der igen vækst i dansk turisme. Sidste år blev der registreret 49,1 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er det højeste antal nogensinde og en vækst på knap 5 pct. i forhold til året før.

Selvom statusanalysen viser, at dansk turisme igen er inde i en periode med vækst, så viser analysen også, at dansk turisme på en række parametre klarer sig dårligere end vores konkurrenter i Nordeuropa. Der er derfor en række udfordringer, som skal håndteres, hvis Danmark skal have del i den internationale turismevækst.

Denne statusanalyse er første årlige analyse af udviklingen og konkurrenceevnen i dansk turisme, som samler viden om den generelle udvikling i turismen samt fokusområder, som har central betydning for dansk turisme. Statusanalysen skal fungere som en fælles forståelsesramme for udviklingen i dansk turisme og gøre det muligt at målrette turismeindsatsen. 


Læs pressemeddelelsen "Ny rapport: Dansk turisme er igen i vækst, men vi skal blive endnu bedre"

  

Tema
Hvad betyder regeringens vækstplan for hele Danmark

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.