Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne

Både 2014 og 2015 var rekordår for dansk turisme, men selvom udviklingen igen er begyndt at gå i den rigtige retning, så halter vi efter vores konkurrentlande på en række områder.

Turismen er et vigtigt erhverv for Danmark, og efter nogle år med tilbagegang, er der igen vækst i dansk turisme. Sidste år blev der registreret 49,1 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er det højeste antal nogensinde og en vækst på knap 5 pct. i forhold til året før.

Selvom statusanalysen viser, at dansk turisme igen er inde i en periode med vækst, så viser analysen også, at dansk turisme på en række parametre klarer sig dårligere end vores konkurrenter i Nordeuropa. Der er derfor en række udfordringer, som skal håndteres, hvis Danmark skal have del i den internationale turismevækst.

Denne statusanalyse er første årlige analyse af udviklingen og konkurrenceevnen i dansk turisme, som samler viden om den generelle udvikling i turismen samt fokusområder, som har central betydning for dansk turisme. Statusanalysen skal fungere som en fælles forståelsesramme for udviklingen i dansk turisme og gøre det muligt at målrette turismeindsatsen. 


Læs pressemeddelelsen "Ny rapport: Dansk turisme er igen i vækst, men vi skal blive endnu bedre"

  

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.